Įvadiniai JST programos savanorių mokymai

2024 m. sausio 13 d., 20 d., 27 d. ir vasario 17 d. vyko įvadiniai Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorių mokymai.

Šių mokymų metu savanoriai mokėsi pildyti savanorystės žiniaraščius reflektuojant dienos veiklas, susipažino su atvirojo kodo ženkliukų platforma (Badgecraft.eu), suprato, kodėl svarbu rinkti skaitmeninius ženkliukus. Šių mokymų metu Jaunimo savanoriškos tarnybos dalyviai lavino bendravimo gimtąja kalba gebėjimus. Mokėsi pastebėti gimtosios kalbos vartojimo įgūdžius bei juos tobulinti pristatant save kitiems savanoriams ir mentorėms.

Skaitykite toliau

Susitikimas su Prienų globos namų kuratoriumi ir savanoriu

2023.12.12 vyko susitikimas su Prienų globos namų kuratoriumi ir savanoriu. Prie puodelio arbatos aptarėme savanorio Mato penkių mėnesių savanorystės patirtį Prienų globos namuose. Jaunuolis išsamiai pristatė įgyvendintas veiklas, pasidžiaugė, jog ši savanorystės patirtis jam leido lavinti empatijos jausmą bei komunikaciją su vyresnio amžiaus žmonėmis. Kuratoriaus taip pat džiaugėsi savanorio padaryta pažanga, jo
aktyviu įsitraukimu į vykdomas organizacijos veiklas ir tuo, jog pats ėmėsi inciatyvos organizuojant koncertą senjorams. Džiugu matyti veiklų ir inciatyvų jaunimą Prienų mieste!

Susitikimas su Vilniaus m. savanorius priimančių organizacijų kuratoriais

2023.12.01 ir 2023.12.07 vyko susitikimas su Vilniaus m. savanorius priimančių organizacijų kuratoriais. Susitikimo metu aptarėme Jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo kokybę ir efektyvumą organizuojant veiklas savanoriams, aptarėme savanorių motyvaciją ir palaikymą, užduotis, iššūkių įveikimo būdus.
Kuratoriai dalijosi darbo su savanoriais patirtimi ir savanorių pažanga ugdymo(si) procese savanorystės metu. Džiugu, kad savanorystė prisideda ne tik prie savanorių asmeninio tobulėjimo, bet ir padeda kuratoriams įgyti naujų kompetencijų.

Susitikimas su Jonavos r. Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorėmis

2023.11.24 vyko susitikimas su Jonavos r. Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorėmis. Susitikimą pradėjome nuo susipažinimo klausimų kortelių, kadangi savanorės atvyko iš skirtingų organizacijų. Tai leido geriau pažinti vienai kitą ir lengviau užmegzti atvirą pokalbį. Po susipažinimo leidomės į lapkričio mėnesio savanorystės patirties aptarimą. Savanorės išsamiai papasakojo su kokiais sunkumais ir maloniais nutikimais susidūrė per pastarąjį mėnesį. Įvardino įgyvendintas veiklas bei kaip šios
veiklos padėjo išmokti vertingų gyvenimiškų pamokų. Savanorės džiaugėsi pasirinktomis organizacijomis ir tuo, jog jose atliekamos veiklos naudingos ne tik organizacijai, bet ir jų pačių kompetencijų ugdymui.

Susitikimas su Kaišiadorių r. Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorėmis

2023.11.17 vyko susitikimas su Kaišiadorių r. Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorėmis. Susitikimą su savanorėmis pradėjome nuo susipažinimo žaidimų, leidžiančių geriau pažinti vienai kitą. Kai artimiau susipažinome, pradėjome lapkričio mėnesio veiklos ir ugdymosi įsivertinimą. Pirmoji užduotis padėjo apmąstyti pastarojo mėnesio iššūkius ir jų dėka gautas patirtis. Antroji užduotis padėjo įsivertinti
lapkričio mėnesio patirčių savanorystėje pamokas. Merginos noriai dalinosi patirtimi, į(si)vardino iššūkius, išmoktas pamokas bei šauniai įsivertino įgytas kompetencijas savanorystės metu.

 

Savanorių-korepetitorių mokymai

2023.10.07 VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institute vyko Savanorių–korepetitorių programos naujų mokslo metų atidarymas ir įvadiniai savanorių–korepetitorių mokymai. Programos tikslas – suteikti tėvų globos netekusiems vaikams individualią ugdomąją ir emocinę pagalbą būnant savanoriu–korepetitoriumi ir padedant suprasti išsilavinimo svarbą, užpildyti mokymosi spragas, išmokti kurti pasitikėjimu grįstus santykius, įsitraukti į darbo rinką. Programa orientuota į vaikus, ypač į patiriančius socialinę atskirtį, esančius iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų bei socialinės rizikos šeimų, netekusius tėvų globos, gyvenančius vaikų globos namuose arba su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais.

Skaitykite toliau

Kviečiame į naujai akredituotų priimančiųjų organizacijų mokymus

2023 m. birželio mėn. 28 d. 13:00–15:00 val., kviečiame dalyvauti susitikime – mokymuose naujai (nuo 2023 m.) akredituotoms organizacijoms.
Taip pat kviečiame prisijungti ir 2023 m. reakredituotas organizacijas, kuriems tokie mokymai yra aktualūs.

Tai yra įvadiniai mokymai, kuriuose bus plačiau pristatoma JST programa, savanorių kuratoriaus funkcijos, neformalaus veikimo principai darbe su savanoriais JST programoje ir kt.
Susitikimo trukmė: iki 2 val.

Mokinių komandinio darbo gebėjimų stiprinimo pamokas Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje

Nuo 2022 m. pirmojo bandymo derinti formalųjį ugdymą su neformaliuoju vedant integruotas pamokas Vilniaus r. Pagirių gimnazijos mokiniams Vaidotų atvirame jaunimo centre – VAJE, 2023 m. pradėtas vykdyti mobilusis darbas su jaunimu žengia į sekantį etapą.
 
Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE komanda vykdydama mobilųjį darbą su jaunimu Pagirių seniūnijoje 2023.06.05-09 dienomis, remiantis neformaliojo ugdymo principais, vedė mokinių komandinio darbo gebėjimų stiprinimo pamokas Vilniaus r. Pagirių gimnazijos 8 klasių mokiniams.
 
Šių susitikimų tikslas – stiprinti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją, skatinti tarpusavio pasitikėjimą ir pagarbą.

Skaitykite toliau

Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorius priimančių organizacijų mokymai

2023.03.31 Vilniuje ir 2023.04.04 Utenoje vyko Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) programos savanorius priimančių organizacijų mokymai į kuriuos pasisemti žinių ir naujų patirčių sugužėjo daugiau nei 50 kuratorių iš Vilniaus m, Vilniaus r., Šalčininkų r., Molėtų r., Širvintų r., Ukmergės r., Utenos r., Anykščių r., Zarasų r., Ignalinos r.,Trakų r., Švenčionių r. ir Kaišiadorių r. savivaldybių.

Skaitykite toliau