Jaunimo savanoriškos tarnybos programos kuratorių mokymai Vilniuje

2022.04.21 įvyko Jaunimo savanoriškos tarnybos Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus rajono savivaldybės kuratorių mokymai.
Mokymų metu susipažinta su naujais kuratoriais, organizacijų veiklos specifika. Pristatyti kiekybiniai 2021 m. rodikliai, aptartos Jaunimo savanoriškos tarnybos aktualijos ir dalintąsi gerąja patirtimi dirbant su jaunuoliais.
VšĮ „MO muziejus“ savanorių koordinatorė Jurgita Zigmantė pasidalino pačios išbandytais komunikacijos metodais ir patarimais, kurie padeda savanorius įkvėpti įsitraukti į organizacijos siūlomas veiklas. Skaitykite toliau

Neformalus komandos savanorių susitikimas

Visi žinome, kaip svarbu pasitikėjimu grįsti santykiai neformaliajame ugdyme. Todėl 2022.04.20 organizavome savanorių, savanoriančių Jaunimo savanoriškos tarnybos ir individualios savanorystės programose, susitikimą. Susitikimo metu kiekvienas savanoris turėjo galimybę geriau pažinti kiekvieną komandos narį ir gauti grįžtamąjį ryšį iš savo kuratorių. Bendraujant buvo aptarta savanorystės tema, ateities planai, svajonės ir pomėgiai. Tokie susitikimai padeda geriau pažinti jaunus žmones ir atliepiant jų lūkesčius skirti jiems užduotis. Negailėta ir gražių žodžių bei padėkų Jaunimo savanorišką tarnybą baigusioms savanorėms. Merginos kruopščiai ir atsakingai pusę metų buvo įsitraukusios į organizacijos gyvenimą ir stipriai prisidėjo įgyvendinant organizacijos tikslus.

Skaitykite toliau

Jaunimo reikalų koordinatorių ir jaunimo darbuotojų tinklo susitikimas Kaune

2022.03.29 Jaunimo erdvės VAJE jaunimo darbuotojai dalyvavo jaunimo reikalų agentūros organizuotame jaunimo reikalų koordinatorių ir jaunimo darbuotojų tinklo susitikime.
Susitikime sėmėmės žinių ir patirčių, kurios padės kokybiškiau organizuoti ir vykdyti atvirą darbą su jaunimu.
Susitikimo metu buvo pateiktos Lietuvos jaunimo metų ir Jaunimo reikalų agentūros jaunimo politikos 2021-2022 naujienos. Turėjome galimybę geriau susipažinti su Lietuvos aklųjų bibliotekos veikla ir daugiau sužinoti apie disleksijos sutrikimą.

Skaitykite toliau

Savanorius priimančių organizacijų mokymai ir JST pažymėjimų įteikimo renginys Utenos r. savivaldybėje

2022 m. kovo 21 d. Utenoje organizavome mokymus Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) programos savanorius priimančių organizacijų kuratoriams ir drauge su savivaldybės vicemeru bei jaunimo reikalų koordinatore įteikėme pažymėjimus programą baigusiems savanoriams.

Utenoje šiuo metu yra 5 akredituotos organizacijos, galinčios priimti jaunimo savanorius pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį: Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Utenos moterų centras, Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras, Utenos Rotary klubas (Rotary International Apygarda 1462), Utenos seniūnijos bendruomenė.

Renginio metu savanorius priimančių organizacijų kuratoriams buvo pristatytos Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo tvarkos aktualijos ir naujovės, dar kartą akcentuoti pagrindiniai programos aspektai. Savanorius priimančių organizacijų kuratoriai pasidalino gerąja patirtimi bei pasitikrino savo žinias ir gebėjimus, reikalingus lydint savanorius jaunimo savanoriškos tarnybos metu.

Skaitykite toliau

Ne imti, bet duoti komanda kelia kvalifikaciją Kaune

Kovo 10 dieną Savanorių-korepetitorių programos koordinatorė ir Vaidotų atviros jaunimo erdvės – VAJE jaunimo darbuotoja pradėjo Kaune dalyvaudamos mokymuose „Kaip kurti atvirumo ir įtraukties kultūrą darbe su jaunimu“.
Mokymų metu dalintasi Europos šalių patirtimi ir atliktomis studijomis apie jaunimo įtraukties metodikas, pasidalinta įrankiu, kuris padeda į(si)vertinti, kiek organizacija atliepia jaunimo poreikius. Stengiamasi, kad ne tik savanoriai keltų savo kompetencijas savanoriaudami ir kiekvieną mėnesį dalyvaudami kompetencijų tobulinimo seminaruose, bet ir darbuotojai nenustotų tobulėti ir vis atnaujintų turimas ir įgytų naujų žinių.

Dėkojame VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“ už galimybę tobulėti.