Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo mokymai Kėdainių r. sav.

Jau tradicija tapę jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo mokymai vėl subūrė jaunimą praleisti pavasario atostogas drauge. 2024.04.04-06 dienomis 16 jaunuolių ir 3 jaunimo darbuotojai susitiko Kėdainiuose ir nėrė į tris dienas pilnas bendrystės, iššūkių, pamokų ir naujų atradimų.
 

Šių mokymų tema – Savęs pažinimas ir asmeninis augimas. Tema iš tiesų nelengva, bet labai reikšminga jaunai besiformuojančiai asmenybei. Mokymų metu jaunuoliai mokėsi suprasti savo stiprybes, silpnybes, vertybes ir tikslus, ugdė įgūdžius, padedančius tobulinti savo asmenines, tarpasmenines ir profesines kompetencijas.
Gvildenta emocinio intelekto (EQ) ir empatijos tema. Jaunuoliai nagrinėjo, kaip geriau suprasti savo jausmus, valdyti emocinius iššūkius ir kurti sveikus santykius su kitais per empatiją ir sąmoningumą. Taip pat diskutavo apie tai, kaip išsikelti ir siekti asmeninių tikslų ir svajonių, kaip išlikti motyvuotais ir ryžtingais savo gyvenimo kelyje.
Taip pat jaunuoliai mokėsi kurti laužą, gaminti maistą, aplankė Kėdainių senamiestį ir kitus Kėdainių miesto lankomus objektus.
 
Mokymus užbaigė įsivertinimas, kuris padeda suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias sritis, leidžia identifikuoti galimus tobulėjimo aspektus ir siekti pažangos. Jaunuoliai mokėsi priimti atsakomybę už savo veiklą ir veiksmus, suprasdami, kad tik jie patys atsakingi už savo veiksmus ir savo veiksmų pasekmes.