Mūsų komanda

Komandos lyderiai

Savanorystės kokybišką ir sklandų procesą užtikrina mentoriai – asmenys, kurie atsako už asmeninę pagalbą savanoriams visą jų savanorystės kelią.

 

KĄ VEIKIA MENTORIUS?

1. Organizuoja savanorių veiklas (individualias ir grupines) bei jų ugdymosi procesą, vertina ugdomas kompetencijas.

2. Teikia metodinę pagalbą, mokymus ir konsultuoja kuruojamus savanorius bei savanorius priimančias organizacijas savanoriškos veiklos ir mentorystės klausimais.

3. Nustato savanorių bei savanorius priimančių organizacijų poreikius ir galimybes.

4. Padeda surasti savanorio poreikius atitinkančią priimančią organizaciją.

5. Užtikrina savalaikį informacijos pateikimą savanoriams ir savanorius priimančioms organizacijoms, teikia grįžtamąjį ryšį veiklos procese.