Apie mus


VšĮ „Ne imti, bet duoti“ – tai nuo 2005 m. savanorišką veiklą ir savanorių ugdymo(si) procesą organizuojanti organizacija, kviečianti aukštųjų mokyklų studentus, moksleivius nuo 14 metų bei vyresnio amžiaus žmones visa širdimi įsitraukti į socialinę veiklą.

 

KĄ MES VEIKIAME?

Organizuojame savanorišką veiklą Vilniaus ir Utenos apskričių regionuose, Kaune ir Panevėžyje, kviesdami įsitraukti į:


Nuo 2018 m. „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 2V-178 (1.4) akredituota savanorišką veiklą organizuojanti (SVO) organizacija.


„Ne imti, bet duoti“ tikslas – prisidėti prie tvarios visuomenės ir aplinkos kūrimo skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą.

„Ne imti, bet duoti“ vizija – tvari visuomenė ir aplinka su šviesią ateitį turinčia jaunąja karta.

„Ne imti, bet duoti“ misija – kad jaunoji karta turėtų šviesią ateitį tvarioje visuomenėje ir aplinkoje.

„Ne imti, bet duoti“ uždaviniai:

1. Mažinti tikslinių grupių socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti jų pasitikėjimą savimi ir padėti (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką bei gyvenamąją aplinką.

2. Skatinti ir organizuoti „Ne imti, bet duoti“ bendruomenės narių ir tikslinių grupių asmeninį tobulėjimą, ugdant bendravimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, bendrąsias kompetencijas, savanorių veiklos ir kompetencijų į(si)vertinimą.

3. Skatinti ir organizuoti „Ne imti, bet duoti“ bendruomenės narių ir tikslinių grupių užimtumą, turiningą ir saugų laisvalaikio praleidimą, socialinį aktyvumą, neformalųjį, informalųjį, įtraukųjį ugdymą(si).