Apie mus


VšĮ „Ne imti, bet duoti“ – tai nuo 2005 m. darbą su jaunimu, savanorišką veiklą ir neformaliojo ugdymo(si) procesą organizuojanti organizacija.


KĄ MES VEIKIAME?

Dirbame su jaunimu, organizuojame savanorišką veiklą ir neformaliojo ugdymo(si) procesą Vilniaus, Kauno, Utenos apskričių regionuose, kviesdami įsitraukti į:


Nuo 2018 m. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 2V-178 (1.4) akredituota savanorišką veiklą organizuojanti organizacija.

Nuo 2020 m. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 16P-1.1-27 (5.26) akredituota jaunimo savanorius priimanti organizacija.

Nuo 2022 m. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų agentūros prie SADM direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 2V-289 (1.4) akredituota jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikianti organizacija.


Mūsų vertybės:

  1. Tikėjimas pokyčiu kiekviename.
  2. Pasitikėjimo kūrimas.
  3. Visų patirčių refleksija.

Mūsų misija – organizuoti neformalųjį ugdymą(si) per savanorišką veiklą ir darbą su jaunimu.

Mūsų vizija – tvari visuomenė ir aplinka su kritiniu mąstymu pasižyminčia jaunąja karta.

Mūsų tikslai:

1. Plėtoti savanorystės kultūrą organizuojant savanorišką veiklą ir savanorių ugdymo(si) procesą.

2. Dirbti su jaunimu leidžiant jaunam žmogui būti savimi, kuriant sąlygas savarankiškai apsisprendus dalyvauti jaunimo poreikius atitinkančioje, atviroje ir saugioje veikloje, ypač siekiant įtraukti neaktyvius ir mažiau galimybių turinčius jaunus žmones.

3. Stiprinti su jaunimu dirbančių žmonių kompetencijas neformaliojo jaunų žmonių ugdymo srityje.