Parama

Maloniai kviečiame Jus skirti iki 1,2 % sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį „Ne imti, bet duoti“ organizacijai arba paremti mus aukojimo portale aukok.lt

Kviečiame nebūti abejingais ir kartu su mumis padėti jaunuoliams, netekusiems tėvų globos, sėkmingai užbaigti mokyklą ir integruotis į visuomenę.Kiekvieną dieną vesdami vaikus į mokyklą ar darželį, skirdami jų ugdymui daug laiko ir dėmesio, nesusimąstome, kad visai greta mūsų auga jaunuoliai, neturintys galimybių lankyti privačias ugdymo įstaigas, būrelius, o ypač – turėti korepetitorių – vyresnį draugą, kuris padeda gilinti mokslo žinias individualiai, skatina domėtis menu bei kultūra ir tampa labai reikšmingu jaunuolio vystymosi procese.

15-tus metus esame tam, kad padėtume jaunuoliams, netekusiems tėvų globos, rasti tuos vyresnius draugus, padėtume patikėti savimi ir mokytume kurti lygiavertį, pasitikėjimu grįstą santykį.

Skirdami dalį GPM galite padėti jaunuoliams, netekusiems tėvų globos, sėkmingai užbaigti mokyklą, siekti aukštojo mokslo, profesijos, išmokti pasirūpinti savimi ir savo ateitimi, gauti kvalifikuotų specialistų pagalbą, prasmingai leisti laisvalaikį.


Prašymai pervesti GPM dalį paramos gavėjams gali būti teikiami tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS):

1. Prisijunkite prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS).

2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu spustelkite „Deklaravimas“, tada vertikaliajame meniu kairėje – „Pildyti formą“, toliau pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.

3. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale. Puslapio apačioje pamatysite „Formą elektroniniam pildymui FR0512“. Pasirinkite mėlyną ikoną (gaublį): „Pildyti formą tiesiogiai portale“.

4. Užpildykite raudonai pažymėtas vietas ir pateikite formą (kaip parodyta pavyzdyje):

  • Mokestinis laikotarpis (5 laukelis) – 2020
  • 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams (6S laukelis) – pažymėkite (X)
  • Gavėjo tipas (E1 laukelis) – 2 (paramos gavėjas)
  • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis) – 304624594
  • E3 Mokesčio dalies paskirtis (E3 laukelis) – PARAMA VEIKLAI
  • E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) (E4 laukelis) – 1,2 %.

5. Užbaigus pildyti, puslapio viršuje, dešiniau, spauskite „Pateikti deklaraciją“ (kaip parodyta pavyzdyje).

Pervesti GPM dalį „Ne imti, bet duoti“ organizacijai galite iki š. m. gegužės 1 d.

Jūsų parama leidžia organizuoti nemokamą ir kokybišką įvairiapusę pagalbą socialiai jautriems vaikams ir jaunimui.


Paramos lėšos skiriamos:

  1. Savanorių mokymams ir kompetencijų tobulinimo seminarams organizuoti, siekiant juos tinkamai paruošti darbui su socialiai jautriais jaunuoliais.
  2. Edukacinių renginių organizavimui, kuriais siekiama ugdyti socialiai jautrių jaunuolių motyvaciją, gebėjimus, padėsiančius integruotis į visuomenę, švietimo sistemą, gyvenamą aplinką bei darbo rinką.
  3. Veiklų organizavimui, kuriomis siekiama ugdyti socialiai jautrių jaunuolių socialinius ir gyvenimo įgūdžius, skatinti bendrųjų kompetencijų ugdymą.
  4. Organizacijos veiklos organizavimui ir koordinavimui.