Jaunimo savanoriška tarnyba

Jaunimo savanoriška tarnyba (toliau – JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val. / mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje savanorius priimančioje organizacijoje (toliau – PO), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios (toliau – SVO) organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.

JST programa – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST pažymėjimą – dokumentą, patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 40 val. / mėn.) nenutrūkstama tarnyba užtikrina galimybę įgyti 0,25 stojamojo balo. Jaunimo savanoriškos tarnybos aprašą galite rasti čia.


Akredituotų SVO ir PO organizacijų paieška

SVARBU: užsiregistravusiųjų kontaktai bus perduodami apskritį kuruojančių SVO organizacijų mentoriams, į programą savanoriai kviečiami iš eilės pagal registracijos laiką ir laisvų vietų programoje skaičių toje savivaldybėje, į kurią savanoris(ė) registravosi. Savivaldybėse programos vietų skaičius ribotas, todėl užsiregistravusieji, tačiau nepatekusieji į programą savanoriai bus pakviesti atlikti tarnybą atsiradus galimybei. Atkreipiame dėmesį, jog labai svarbu įvesti teisingą telefono numerį bei el. pašto adresą. Taip pat nepamirškite tikrinti elektroninio pašto, kuriuo registravotės!

Primename, jog visi savanoriai turi turėti SVO organizaciją ir mentorių(ę) bei pasirašyti trišalę sutartį su PO ir SVO. JST yra programa turinti savitą struktūrą ir neatsiejamus komponentus – tai ne tik intensyvi tarnyba, tačiau ir reguliarūs susitikimai su mentoriumi, darbas bendrųjų kompetencijų lavinimo temomis, todėl savanoriška veikla, kuri vyko ne programos rėmuose, nesuteikia 0,25 stojamojo balo. Tik savanoriai, kurių tarnybos valandų apskaita reguliariai pateikiama Jaunimo reikalų departamentui bei vyksta nuolatinis darbas su SVO mentoriumi(e), įgija tam skirtą specialų pažymėjimą, kuris pateikiamas, kaip dokumentas suteikiantis stojamojo balo dedamąją.


KAIP TAPTI SAVANORIU?

1. Užsiregistruoti čia: Savanorio anketa

2. Užsiregistravus, informacija perduodama rajono ar miesto savivaldybę kuruojančios SVO organizacijos mentoriui(ei), kuri(s) su potencialiais savanoriais susisiekia el. paštu / telefonu ir sutaria laiką dėl susitikimo. Per 7 kalendorines dienas nepateikus atsakymo dėl apsisprendimo dalyvauti programoje, vieta perleidžiama sekančiam kandidatui.

3. Susitikti su mentoriumi(e) ir aptarti savanoriškos tarnybos tikslus, lūkesčius ir pan., sutariamas susitikimas su savanorius priimančia organizacija (PO).

4. Pasirašyti trišalę sutartį, kurioje pateikiamos visų šalių pareigos ir teisės, apibrėžiama veiklos apimtis, tvarkaraštis ir kt. detalės.

5. Pradėti tarnybą: pildomi tarnybos grafikai, vyksta susitikimai su kuratoriumi(e), mentoriumi(e), atliekami įgūdžių lavinimo aptarimai, išduodami skaitmeniniai ženkliukai.


Registracija 2021 metų II pusmečiui atidaryta

Primename, jog pagrindinė registracija į JST programą vyksta porą kartų per metus.

Bijai, jog paskelbus registraciją… Gali ją praleisti ? 😳

Siūlome Tau puikią išeitį:

1️⃣ Registruokis https://jst.jrd.lt/newsletter.

2️⃣ Atidarius registraciją – pirmasis gauk laišką į savo nurodyto el. pašto dėžutę, jog registracija jau prasideda.

3️⃣ Užpildyk JST programos dalyvio registracijos anketą ir lauk kol su Tavimi susisieks SVOO mentorius.


SVARBU PRISIMINTI

1. Minimalus JST valandų skaičius per mėnesį yra 40 val. Jei vieną mėnesį surenkama mažiau valandų, tarnybą savanoris gali tęsti, tačiau bus išduotas pažymėjimas nesuteikiantis stojamojo balo. Valandos skaičiuojamos kas mėnesį, o ne jų bendra suma. Užduotys ir savanoriškos veiklos grafikas derinami individualiai su kuratoriumi.

  • Siekiant įgyti išugdytas kompetencijas ir darbo patirtį patvirtinantį pažymėjimą, suteikiantį 0,25 stojamojo balo, savanoriškai veiklai skiriama ne mažiau 40 val. / mėn.
  • Siekiant įgyti ugdytas kompetencijas ir darbo patirtį patvirtinantį pažymėjimą, nesuteikiantį 0,25 stojamojo balo, savanoriškai veiklai skiriama ne mažiau 20 val. / mėn.

2. JST pažymėjimo laikas neribojamas, tačiau balo formulę ŠMSM ir LURK (Lietuvos universitetų rektorių konferencija) tvirtina kasmet lapkričio pabaigoje / gruodžio pradžioje. Tad nei JRD, nei niekas kitas negali garantuoti, jog pvz., po 5 metų JST programa bus pripažinta.

3. JST pažymėjimas išduodamas JRD jei savanoris atliko 6 mėnesių, po ne mažiau kaip 40 valandų per mėnesį, iš viso ne mažiau kaip 240 valandų, trukmės Jaunimo savanorišką tarnybą, kurios metu įgijo ne mažiau kaip 5 kompetencijų ženkliukus (visos sąlygos aprašytos čia). Jei savanoris nesurenka ženkliukų, jis gauna pažymėjimą, tačiau kito tipo, kuris nesuteikia stojamojo balo.

Dažniausiai užduodami klausimai apie Jaunimo savanorišką tarnybą


SAVANORYSTĖ PANDEMIJOS METU

Savanoriškos veiklos programos ribose gali būti įgyvendinamos mišriu arba kontaktiniu būdu LR Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d.  nutarimo Nr. 157 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 21 punkte nurodytose savivaldybėse, kai priimančios organizacijos (toliau – PO) organizuojamose veiklose dalyvauja ne daugiau kaip 5 savanoriai ir užtikrinamas 30 m2 paslaugos teikimo plotas vienam savanoriui, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Šiuo metu galiojančias rekomendacijas rasite ČIA.  

Spalvinį savivaldybių žemėlapį rasite ČIA.


SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITACIJA VYKSTA VISUS METUS!

VšĮ „Ne imti, bet duoti“ koordinuoja jaunimo savanoriškos tarnybos programą:

Vilniaus apskrities regione: Utenos apskrities regione: Kauno apskrities regione:
Vilniaus m. sav. Anykščių r. sav. Kauno m. sav.
Vilniaus r. sav. Utenos r. sav. Jonavos r. sav.
Trakų r. sav. Ignalinos r. sav. Prienų r. sav.
Elektrėnų sav. Molėtų r. sav. Birštono r. sav.
Švenčionių r. sav. Zarasų r. sav.  
Širvintų r. sav. Visagino sav.  
Ukmergės r. sav.    
Šalčininkų r. sav.    

Padedame visoms pageidaujančioms įstaigoms akredituotis. Kaip tai vyksta?

  1. Užpildoma akreditacijos paraiškos forma.
  2. Užpildoma akreditacijos anketa.
  3. Susitinkama su 2 organizacijos atstovais (įskaitant vadovą), aptariamos galimos savanorio užduotys, savanorio palydėjimo struktūra, atsakingi asmenys organizacijoje. Jei organizacija turi įgūdžių lydėti savanorius, yra akredituojama. 

Jeigu jūsų organizacija nori akredituotis, susisiekite su Ne imti, bet duoti“ darbuotojais: nibd@nibd.lt

Dėl ko reikalingas akreditavimas? – tai labai aktualu savanoriams, ypač moksleiviams, nes nuo 2018 metų tik akredituotose įstaigose savanoriaujantys moksleiviai galės gauti 0,25 stojamojo balo į aukštąsias mokyklas.

Daugiau informacijos apie akreditaciją rasite čia: savanorius priimančių organizacijų akreditacija