Jaunimo savanoriška tarnyba

Jaunimo savanoriška tarnyba (toliau – JST) – tai 6 mėn. trukmės ugdomoji savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val. per mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje (statusą galima patikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje) savanorius priimančioje organizacijoje, kiekvieną mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi, mokosi įveikti sunkumus, apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.

JST programos tikslas – padėti jaunam žmogui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.

Savanoriai, kurie savanoriauja ne mažiau kaip 120 val. per 3-6 mėnesius, įgyja JST pažymėjimą – dokumentą, patvirtinantį programos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik nenutrūkstama 240 val. per 6 mėn. tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas.


KAIP TAPTI SAVANORIU?

1. Užsiregistruoti: https://jst.jra.lt/registracija-tapti-savanoriu

⇒ Po registracijos termino pabaigos užsiregistravusiųjų kontaktai perduodami savivaldybę koordinuojančiai savanorišką veiklą organizuojančiai organizacijai, kuri su potencialiais savanoriais susisiekia el. paštu / telefonu ir sutaria laiką dėl informacinio susitikimo. Per 7 kalendorines dienas nepateikus atsakymo dėl apsisprendimo dalyvauti programoje, vieta perleidžiama sekančiam kandidatui.

⇒ Į programą savanoriai kviečiami iš eilės pagal registracijos laiką ir laisvų vietų programoje skaičių toje savivaldybėje, į kurią savanoris registravosi.

⇒ Savivaldybėse programos vietų skaičius ribotas, todėl užsiregistravusieji, tačiau nepatekusieji į programą savanoriai bus pakviesti atlikti tarnybą atsiradus galimybei.

⇒ Atkreipiame dėmesį, jog labai svarbu įvesti teisingą telefono numerį ir el. pašto adresą. Taip pat nepamirškite tikrinti elektroninio pašto, kuriuo registravotės!

2 kartus per metus yra skelbiamos pagrindinės registracijos į JST programą, kuriose gali registruotis jaunuoliai iš visų Lietuvos savivaldybių. Taip pat yra skelbiamos 3-4 papildomos registracijos į laisvas JST programos vietas konkrečiose savivaldybėse bei papildomos registracijos į savivaldybių papildomai finansuojamas JST įgyvendinimo vietas.

Registracijos nuoroda nėra aktyvi visą laiką, tačiau norintys pirmieji gauti informaciją – kviečiami užsisakyti naujienlaiškį adresu https://jst.jra.lt/newsletter ir gauti informacinį pranešimą apie paskelbtą registraciją.

2. Sudalyvauti informaciniame susitikime.

Informacinio susitikimo metu pristatoma JST programos eiga ir sąlygos, nustatomos jaunuolių galimybės ir poreikiai, padedama pasirinkti savanorius priimančią organizaciją. 

3. Sudalyvauti trišaliame savanorio, kuratoriaus ir mentoriaus susitikime.

⇒ Susitikimo metu aptariami visų lūkesčiai, galimybės, sutarties pasirašymo eiga ir savanorystės pradžia. Taip pat savanorystės tikslai ir veiklos, kurias savanoris vykdys pasirinktoje savanorius priimančioje organizacijoje.

4. Pasirašyti trišalę sutartį su pasirinkta savanorius priimančia ir savanorišką veiklą organizuojančia organizacija.

⇒ Sutartyje pateikiamos visų šalių pareigos ir teisės, apibrėžiama veiklos apimtis, savanorystės laikotarpis, savanorio funkcijos ir (ar) savanoriškos veiklos tikslai.

Jeigu savanoriui nėra 18 metų, turi būti vieno iš tėvų / globėjų leidimas dalyvauti savanoriškoje veikloje.

5. Pradėti savanorystę: pildomi skaitmeniniai savanorio veiklos žiniaraščiai (grafikai) jst.jra.lt sistemoje, vyksta reguliarūs susitikimai su mentoriumi (bent 1 kartą per mėn.), kurių metu atliekami įgūdžių lavinimo bei patirties aptarimai ir išduodami skaitmeniniai kompetencijų ženkliukai ir kuratoriumi (bent 2 kartus per mėn.).

JST programa turi savitą struktūrą ir neatsiejamus komponentus – tai ne tik intensyvi tarnyba, tačiau ir reguliarūs susitikimai su kuratoriumi bei mentoriumi, darbas bendrųjų kompetencijų lavinimo temomis, todėl savanoriška veikla, kuri vyko ne programos rėmuose, nesuteikia 0,25 stojamojo balo. Tik savanoriai, kurių tarnybos valandų apskaita reguliariai pateikiama Jaunimo reikalų agentūrai bei vyksta nuolatinis darbas su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos mentoriumi, įgyja tam skirtą specialų pažymėjimą, suteikiantį stojamojo balo dedamąją.

Užduotys ir savanoriškos veiklos grafikas derinami individualiai su kuratoriumi.


SVARBU PRISIMINTI

1. JST pažymėjimas, suteikiantis 0,25 stojamojo balo, išduodamas jei savanoris sėkmingai įveikia programą pagal visus reikalavimus.

Savanoriška veikla turi būti vykdoma ne mažiau kaip 2 val. per savaitę ir ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ir ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius nuo sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius. 

JST programos metu savanoris turi įgyti ne mažiau kaip 5 skaitmeninius kompetencijų ženkliukus savo badgecraft.eu paskyroje. Ženkliukus išduoda mentorius.

Savanoris gali be pateisinamos priežasties nevykdyti veiklos vieną kartą (ne daugiau kaip 1 savaitę) per visą sutartyje nustatytą savanorio jaunimo savanoriškos tarnybos atlikimo terminą.

Savanoriška veikla gali būti vykdoma nuotoliniu būdu, tačiau ne daugiau kaip 8 val. per mėnesį, tai turi būti nurodyta savanorio veiklos grafike.

⇒ JST pažymėjimą išduoda Jaunimo reikalų agentūra.

2. JST pažymėjimo laikas neribojamas, tačiau sprendimas dėl neformaliuoju būdu įgyjamų kompetencijų pripažinimo priimamas kiekvienų metų pabaigoje Lietuvos universitetų rektorių konferencijoje. 

3. Nuo 2021.07.20 mokiniams, kurie pateikia pažymėjimą, patvirtinantį atliktą 6 mėn. trukmės Jaunimo savanorišką tarnybą – įskaitoma ir socialinė-pilietinė veikla. Daugiau informacijos čia.


Dažniausiai užduodami klausimai apie Jaunimo savanorišką tarnybą


Koordinuojame jaunimo savanoriškos tarnybos programą šiose savivaldybėse

Vilniaus apskr. regione: Utenos apskr. regione: Kauno apskr. regione:
Vilniaus m. sav. Anykščių r. sav. Kaišiadorių r. sav.
Vilniaus r. sav. Utenos r. sav. Jonavos r. sav.
Trakų r. sav. Ignalinos r. sav. Prienų r. sav.
Elektrėnų sav. Molėtų r. sav. Birštono r. sav.
Švenčionių r. sav. Zarasų r. sav.  
Širvintų r. sav. Visagino sav.  
Ukmergės r. sav.    
Šalčininkų r. sav.    

Naujo mentoriaus registracija į jst.jra.lt sistemą.

Sekite naujienas apie Jaunimo savanorišką tarnybą Jaunimo reikalų agentūros svetainėje arba socialinio tinklo Facebook paskyroje.