SaKOT

SaKOT – nuo 2022 m. veikiantis savanorystę koordinuojančių organizacijų tinklas, kurio tikslas – plėtoti savanorystės kultūrą Lietuvoje.


SaKOT uždaviniai:

  1. Vystyti savanoriškos veiklos kokybės standartus ir siekti, kad su savanoriais dirbančios organizacijos jų laikytųsi.
  2. Dalyvauti formuojant savanorystės viešąją politiką, siekiant įtraukti nevyriausybines organizacijas, dirbančias savanoriškos veiklos koordinavimo srityje, į valstybės institucijų sprendimų priėmimo procesus.
  3. Atstovauti su savanoryste dirbančio nevyriausybinio sektoriaus interesams valdžios ir valdymo institucijose.
  4. Vykdyti savanoriškos veiklos procesų Lietuvoje stebėseną.
  5. Deleguoti atstovus į valstybės institucijų tarybas, komisijas, komitetus ar kitus patariamuosius kolegialaus valdymo darinius bei darbo grupes, kurios yra susijusios su savanoriška veikla bei jos vystymu Lietuvoje ir už jos ribų, perteikiant gerąją patirtį.
  6. Skatinti šios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties šalių bendradarbiavimą.
  7. Skatinti ir inicijuoti mokslinius tyrimus ir analizes, susijusias su savanorystės procesais ir savanoriškos veiklos įgyvendinimo kokybe Lietuvoje.

SaKOT steigėjai

VšĮ „Socialinis veiksmas“ direktorė Milda Lukoševičiūtė
VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras vadovė Dalia Beliukevičiūtė
VšĮ „Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras“ direktorius Žilvinas Mažeikis
VšĮ „Ne imti, bet duoti“ direktorius Erikas Lukas Dvilevičius
LPF „Maisto bankas“ direktorius Simon Gurevičius
Maltos ordino pagalbos tarnyba generalinė sekretorė Dalia Kedavičienė
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija generalinė sekretorė Kristina Meidė
VšĮ „Actio Catholica Patria“ direktorė Rūta Padriezė
VšĮ Visuomenės ir verslo plėtros institutas direktorius Vladas Polevičius
Asociacija LITDEA pirmininkas Tomas Kurapkaitis
Vilniaus Arkivyskupijos Caritas direktorė Audronė Kairienė