2020

Projektas Nr. A475-/20(2.2.4.55-AD16)
„Ne imti, bet duoti“
Pasiekti rezultatai:
 • Į projektą įtrauktų jaunuolių, netekusių tėvų globos, skaičius: 30
 • Į projektą įtrauktų savanorių skaičius: 25
 • Į projektą įtrauktų partnerių skaičius: 7
 • Ugdymo(si) veiklų savanoriams skaičius: 4
 • Ugdymo(si) užsiėmimų jaunuoliams, netekusiems tėvų globos, skaičius: 90
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 180
Projekto tikslas: Mažinti jaunuolių, netekusių tėvų globos, patiriamą socialinę atskirtį visuomenėje.
Projekto vieta: Vilniaus m. sav.
Projekto laikotarpis: 2020 m.
Projektą administruoja: Vilniaus m. sav. administracija

 

Projektas Nr. A475- /20(2.2.4.55-AD16)
Emocinė ir ugdomoji pagalba moksleiviams, netekusiems tėvų globos
Pasiekti rezultatai:
 • Į projektą įtrauktų jaunuolių, netekusių tėvų globos, skaičius: 15
 • Į projektą įtrauktų savanorių skaičius: 15
 • Į projektą įtrauktų partnerių skaičius: 4
 • Ugdymo(si) veiklų savanoriams skaičius: 5
 • Ugdymo(si) užsiėmimų jaunuoliams, netekusiems tėvų globos, skaičius: 45
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 90
Projekto tikslas: Mažinti mokinių, netekusių tėvų globos, patiriamą socialinę atskirtį visuomenėje.
Projekto vieta: Vilniaus m. sav.
Projekto laikotarpis: 2020 m.
Projektą administruoja: Vilniaus m. sav. administracija

 

Projektas Nr. NVOŠG1-223
„Ne imti, bet duoti“
Pasiekti rezultatai:
 • Į projektą įtrauktų socialinę riziką patiriančių vaikų skaičius: 10
 • Į projektą įtrauktų savanorių skaičius: 10
 • Į projektą įtrauktų partnerių skaičius: 
 • Mokymų savanoriams skaičius: 1
 • Paskaitų tėvams apie pozityvius vaikų auklėjimo metodus skaičius: 2
 • Socialinę riziką patiriančių vaikų ir jų šeimos narių laisvalaikio veiklų skaičius: 3
 • Individualių savanorių susitikimų su socialinę riziką patiriančiais vaikais skaičius: 480
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 960
Projekto tikslas: Padėti Vilniaus miesto socialinę riziką patiriančioms šeimoms savarankiškai ir konstruktyviai funkcionuoti, kurti santykius, pagrįstus šeimos narių savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.
Projekto vieta: Vilniaus m. sav.
Projekto laikotarpis: 2020 m.
Projektą administruoja: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Projektas Nr. 08.3.2-ESFA-K-415
„Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę 54+“
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų vyresnio amžiaus žmonių skaičius: 
Projekto tikslas: Į savanorišką veiklą įtraukti vyresnio amžiaus žmones suteikiant jiems naujų įgūdžių, kurie padidintų galimybę grįžti į darbo rinką arba padėtų pakeisti darbo pobūdį.
Projekto vieta: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav.
Projekto laikotarpis: 2020 m.
Projektą administruoja: Europos socialinio fondo agentūra

 

Projektas Nr. SVO1-6
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunuolių skaičius: 
 • Mentorių ir savanorių konsultacijų skaičius: 
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 14669
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą įtraukiant jaunus žmones nuo 14 iki 29 metų ir suteikti jiems naujų įgūdžių geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Vilniaus apskrities regionas
Projekto laikotarpis: 2020 m.
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

 

Projektas Nr. SVO1-8
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunuolių skaičius: 
 • Mentorių ir savanorių konsultacijų skaičius: 
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 5910
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą įtraukiant jaunus žmones nuo 14 iki 29 metų ir suteikti jiems naujų įgūdžių geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Kauno apskrities regionas (Kauno m. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav.).
Projekto laikotarpis: 2020 m.
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM