2020

Projektas Nr.  „Ne imti, bet duoti“
Pasiekti rezultatai:
 • Į projektą įtrauktų jaunuolių, netekusių tėvų globos, skaičius: 
 • Į projektą įtrauktų savanorių skaičius: 
 • Į projektą įtrauktų partnerių skaičius: 
 • Ugdymo(si) veiklų savanoriams skaičius: 
 • Ugdymo(si) užsiėmimų jaunuoliams, netekusiems tėvų globos, skaičius: 
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 
Projekto tikslas: Mažinti jaunuolių, netekusių tėvų globos, patiriamą socialinę atskirtį visuomenėje.
Projekto vieta: Vilniaus m. sav.
Projekto laikotarpis: 2020 m.
Projektą administruoja: Vilniaus m. sav. administracija

 

Projektas Nr. NVOŠG1-223 „Ne imti, bet duoti“
Pasiekti rezultatai:
 • Į projektą įtrauktų socialinę riziką patiriančių vaikų skaičius: 
 • Į projektą įtrauktų savanorių skaičius: 
 • Į projektą įtrauktų partnerių skaičius: 
 • Mokymų savanoriams skaičius: 
 • Paskaitų tėvams apie pozityvius vaikų auklėjimo metodus skaičius: 
 • Socialinę riziką patiriančių vaikų ir jų šeimos narių laisvalaikio veiklų skaičius: 
 • Individualių savanorių susitikimų su socialinę riziką patiriančiais vaikais skaičius: 
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 
Projekto tikslas: Padėti Vilniaus miesto socialinę riziką patiriančioms šeimoms savarankiškai ir konstruktyviai funkcionuoti, kurti santykius, pagrįstus šeimos narių savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.
Projekto vieta: Vilniaus m. sav.
Projekto laikotarpis: 2020 – 2021 m.
Projektą administruoja: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Projektas Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę 54+
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų vyresnio amžiaus žmonių skaičius: 
Projekto tikslas: Į savanorišką veiklą įtraukti vyresnio amžiaus žmones suteikiant jiems naujų įgūdžių, kurie padidintų galimybę grįžti į darbo rinką arba padėtų pakeisti darbo pobūdį.
Projekto vieta: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav.
Projekto laikotarpis: 2020-2021 m.
Projektą administruoja: Europos socialinio fondo agentūra

 

Jaunimo savanoriškos tarnybos projektas Nr. SVO1-6
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunuolių skaičius: 
 • Mentorių ir savanorių konsultacijų skaičius: 
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą įtraukiant jaunus žmones nuo 14 iki 29 metų ir suteikti jiems naujų įgūdžių geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Vilniaus apskrities regionas
Projekto laikotarpis: 2020 m.
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM