2023

2023.12.13 sutartis Nr. S-518
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Širvintų r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 3
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 18
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Širvintų r. sav.
Laikotarpis: 2023.12.13 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis: Širvintų r. sav. administracija  

Gautas finansavimas: 450 Eur.

 

2023.11.21 sutartis Nr. SUT-720/2023
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Zarasų r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 5
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 30
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Zarasų r. sav.
Laikotarpis: 2023.11.21 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis: Zarasų r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 1632 Eur.

 

2023.11.16 sutartis Nr. J-652
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Švenčionių r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 6
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 36
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Švenčionių r. sav.
Laikotarpis: 2023.11.16 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis: Švenčionių r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 2000 Eur.

 

2023.11.08 sutartis Nr. R4-585
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Ignalinos r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 4
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 24
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Ignalinos r. sav.
Laikotarpis: 2023.11.08 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis:
Ignalinos r. sav. administracija

 

Gautas finansavimas: 1536 Eur.

 

2023.09.06 sutartis Nr. 20-647
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Ukmergės r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 3
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 18
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Ukmergės r. sav.
Laikotarpis: 2023.09.06 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis: Ukmergės r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 1000 Eur.

 

2023.08.01 sutartis Nr. SVO-16
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 9
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 54
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 15
 • Mokymų savanorius priimančioms organizacijoms skaičius: 6
 • Savanorystės programa viešinta 6 kartus
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Utenos apskrities regionas: Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav.
Laikotarpis: 2023.07.01 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis: Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 3456 Eur.

 

2023.08.01 sutartis Nr. SVO-15
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 52
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 312
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 36
 • Mokymų savanorius priimančioms organizacijoms skaičius: 8
 • Savanorystės programa viešinta 8 kartus
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Vilniaus apskrities regionas: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Švenčionių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Šalčininkų r. sav.
Laikotarpis: 2023.07.01 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis: Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 19968 Eur.

 

2023.07.31 sutartis Nr. SVO-12
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Kauno apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 16
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 48
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 12
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Kauno apskrities regionas: Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav.
Laikotarpis: 2023.07.01 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis: Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 2976 Eur.

 

2023.06.20 sutartis Nr. 1F-100(6.26E)
„Pasimatuok profesiją vasarą“
Pasiekti rezultatai:
 • Įdarbintų jaunų žmonių skaičius: 2
Tikslas: Sudaryti sąlygas jaunuoliams pasitikrinti savo profesijos pasirinkimą realioje darbo vietoje ir skatinti jaunuolių motyvaciją planuoti savo karjerą.
Vieta: Vilniaus r. sav.
Laikotarpis: 2023.06.26 – 2023.08.31
Finansavimo šaltinis: Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 1663,29 Eur.

 

2023.06.15 sutartis Nr. A56(1)-637
Vaidotų atviro jaunimo centro vasaros stovykla
Pasiekti rezultatai:
 • Į stovyklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 20
 • Į stovyklą įtrauktų savanorių skaičius: 1
 • Stovyklos laikotarpis: 6 dienos
 • Sukurta įtrauki ir saugi aplinka kiekvienam stovyklos dalyviui.
 • Organizuotos veiklos skatino dalyvių saviraišką, fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, įvairiapusišką ugdymąsi.
Tikslas: Užtikrinti jaunų žmonių turiningas užimtumas vasaros atostogų metu.
Vieta: Vištytis, Vilkaviškio r. sav.
Laikotarpis: 2023.07.09 – 2023.07.14
Finansavimo šaltinis: Vilniaus r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 600 Eur.

 

2023.04.18 sutartis Nr. GS-(9.5.3 E)-114
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Šalčininkų r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 8
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 48
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Šalčininkų r. sav.
Laikotarpis: 2023.04.18 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis: Šalčininkų r. sav. administracija

 

Gautas finansavimas: 2816 Eur.

 

2023.04.14 sutartis Nr. S1-103
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 5
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 32
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 5
 • Apie programą informuotų žmonių skaičius: 10
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Utenos r. sav.
Laikotarpis: 2023.04.14 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis: Utenos r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 1500 Eur.

 

2023.04.03 sutartis Nr. A26-131
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Molėtų r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 5
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 33,5
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 10
 • Mokymų savanorius priimančioms organizacijoms skaičius: 1
 • Apie programą informuotų žmonių skaičius: 100
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Molėtų r. sav.
Laikotarpis: 2023.04.03 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis:
Molėtų r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 2091 Eur.

 

2023.03.13 sutartis Nr. J-88
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Švenčionių r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 6
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 36
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Švenčionių r. sav.
Laikotarpis: 2023.03.13 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis: Švenčionių r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 2000 Eur.

 

2023.03.07 sutartis Nr. A291-1065/23
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus m. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 40
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 240
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 40
 • Mokymų savanoriams skaičius: 4
 • Mokymų savanorius priimančioms organizacijoms skaičius: 1
 • Pažymėjimų įteikimas programą baigusiems savanoriams: 1
 • Savanorystės programa viešinta 5 kartus
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Vilniaus m. sav.
Laikotarpis: 2023.03.07 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis: Vilniaus m. sav. administracija

Gautas finansavimas: 20000 Eur.

 

2023.01.06 sutartis Nr. SVO-1
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Kauno apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 12
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 39
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 9
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Kauno apskrities regionas: Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav.
Laikotarpis: 2023.01.01 – 2023.06.30
Finansavimo šaltinis: Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 2604 Eur.

 

2022.12.28 sutartis Nr. 8-JMDGA04770/2022
Mobilusis darbas su jaunimu Pagirių seniūnijoje
Pasiekti rezultatai:
 • Į organizuotas veiklas įsitraukusių individualių jaunų žmonių skaičius: 70
 • Jaunimo ir bendruomenės susitikimų skaičius: 12
 • Individualiai konsultuotų jaunų žmonių skaičius: 15
 • Į Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE ir (ar) savanoriškas veiklas įsitraukusių jaunų žmonių skaičius: 15
 • Darbuotojų ir savanorių komandos mokymų skaičius: 4
 • Savaitinių darbuotojų ir savanorių susirinkimų skaičius: 48
 • Išvykų į jaunimo susitelkimo vietas skaičius: 144
Tikslas: Atsižvelgiant į individualius Vaidotų, Pagirių ir Baltosios Vokės teritorijose gyvenančio jaunimo poreikius, užtikrinti turiningą jo laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje.
Vieta: Vilniaus r. sav. Pagirių seniūnija: Vaidotų k., Pagirių k., Baltosios Vokės k.
Laikotarpis: 2023.01.01 – 2023.12.31
Finansavimo šaltinis: Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 20000 Eur.

 

2022.10.05 sutartis Nr. SVO-27
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 11
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 66
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 19
 • Mokymų savanorius priimančioms organizacijoms skaičius: 6
 • Savanorystės programa viešinta 6 kartus
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Utenos apskrities regionas: Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav.
Laikotarpis: 2023.01.01 – 2023.06.30
Finansavimo šaltinis: Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 4224 Eur.

 

2022.10.05 sutartis Nr. SVO-26
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 58
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 348
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 37
 • Mokymų savanorius priimančioms organizacijoms skaičius: 8
 • Savanorystės programa viešinta 8 kartus
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Vilniaus apskrities regionas: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Švenčionių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Šalčininkų r. sav.
Laikotarpis: 2023.01.01 – 2023.06.30
Finansavimo šaltinis: Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 20448 Eur.

 

2022.08.08 dotacijos susitarimas Nr. 2022-2-LT02-ESC30-SOL-000091272
 Įtrauki Vaidotų jaunimo erdvė įvairiam jaunimui
Pasiekti rezultatai:
 • Į organizuotas veiklas įtrauktų individualių jaunų žmonių skaičius: 75
 • Individualiai konsultuotų jaunų žmonių skaičius: 15
 • Įvykdytų laisvalaikio užimtumo veiklų, atliepiančių jaunimo poreikius, motyvuojančių tobulėti, ugdyti socialinius, verslumo ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius, skaičius: 168
 • Mokymų ir (ar) susitikimų, skirtų iniciatyvinės grupės motyvavimui, asmeninių ir (ar) profesinių kompetencijų ugdymui, skaičius: 4
Tikslas: Sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.
Vieta: Vilniaus r. sav.
Laikotarpis: 2022.08.10 – 2023.08.09
Finansavimo šaltinis: Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 1377,6 (iš 6888) Eur.