Trumpalaikė savanorystė moksleiviams

Programos tikslas – organizuoti trumpalaikę savanorystę moksleiviams siekiant įprasminti jų renkamas socialines-pilietines valandas atliekant visuomenei naudingą savanorišką veiklą.

Informacija ruošiama…