Informacinis susitikimas su potencialiomis PO

Savanorius priimančios organizacijos (PO) labai svarbi Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) programos dalis.Tai Jaunimo reikalų agentūros prie SADM akredituotos savanorius priimančios organizacijos, kurios apmoko jauną žmogų, sudaro sąlygas atlikti ugdymąsi skatinančias užduotis ir palaiko visos savanorystės metu.
Jose jaunas žmogus turi galimybę geriau pažinti save, tobulinti bendrąsias kompetencijas ir prisidėti prie bendro visuomenės gerbūvio.

Skaitykite toliau

Įvadiniai JTS programos savanorių mokymai

2024 m. sausio 13 d., 20 d., 27 d. ir vasario 17 d. vyko įvadiniai Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorių mokymai.

Šių mokymų metu savanoriai mokėsi pildyti savanorystės žiniaraščius reflektuojant dienos veiklas, susipažino su atvirojo kodo ženkliukų platforma (Badgecraft.eu), suprato, kodėl svarbu rinkti skaitmeninius ženkliukus. Šių mokymų metu Jaunimo savanoriškos tarnybos dalyviai lavino bendravimo gimtąja kalba gebėjimus. Mokėsi pastebėti gimtosios kalbos vartojimo įgūdžius bei juos tobulinti pristatant save kitiems savanoriams ir mentorėms.

Skaitykite toliau

Kvietimas į kuratorių mokymus

Kviečiame Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorius priimančias organizacijas dalyvauti mokymuose, kurių metu bus dirbama šiomis temomis:
    •  JST programos naujienos, aktualijos, iššūkiai.
    •  Kuratoriaus ir mentoriaus vaidmenys.
    •  Neformalaus ugdymo principai dirbant su savanoriais.
    •  Organizacijos darbo su savanoriais kultūra ir tvarka.

Skaitykite toliau

VšĮ „Ne imti, bet duoti“ ir Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE metinis veiklos į(si)vertinimas

2023.12.15-16 Vilniuje vyko jungtinis VšĮ „Ne imti, bet duoti“ ir Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE jaunimo tarybos metinis posėdis.
 
Metinio veiklos į(si)vertinimo metu darbuotojai ir jaunimo centro jaunimo taryba įvertino jaunimo centro ir visos organizacijos vykdytos veiklos kokybę ir rezultatus, susistemino statistinę informaciją, padarė išvadas veiklos kokybės gerinimui.

Skaitykite toliau

Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Birštono gimnazijoje

2023.12.12 vyko Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Birštono gimnazijoje. Pristatymą 11-12 klasių moksleiviams pradėjome nuo interaktyvių užduočių, kurios padėjo įsivertinti moksleivių
savanorystės patirtis. Maloniai nustebino, kad didžioji dauguma moksleivių jau yra išbandę savanorystę ir kas dar džiugiau – ją ir toliau tęsia. Po trumpos diskusijos apie savanorystės naudą leidomės į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą. Pakalbėjome apie savanorystės galimybes Birštone, padiskutavome apie
Jaunimo savanoriškos tarnybos programos teikiamą naudą jauno žmogaus asmeniniam ugdymuisi ir orientuojantis karjeros paieškose. Į susitikimą atvyko ir savanorius priimančių organizacijų atstovės iš Birštono viešosios bibliotekos ir Nemuno regioninio parko. Šių įstaigų kuratorės pristatė atstovaujamas
organizacijas bei jose vykdomas veiklas, prie kurių gali prisidėti savanoriai. Džiugu, kad šioje savivaldybėje yra neabejingų savanorystei jaunų žmonių ir savanorius priimančių organizacijų, matančių prasmę savanorystėje.

Susitikimas su Prienų globos namų kuratoriumi ir savanoriu

2023.12.12 vyko susitikimas su Prienų globos namų kuratoriumi ir savanoriu. Prie puodelio arbatos aptarėme savanorio Mato penkių mėnesių savanorystės patirtį Prienų globos namuose. Jaunuolis išsamiai pristatė įgyvendintas veiklas, pasidžiaugė, jog ši savanorystės patirtis jam leido lavinti empatijos jausmą bei komunikaciją su vyresnio amžiaus žmonėmis. Kuratoriaus taip pat džiaugėsi savanorio padaryta pažanga, jo
aktyviu įsitraukimu į vykdomas organizacijos veiklas ir tuo, jog pats ėmėsi inciatyvos organizuojant koncertą senjorams. Džiugu matyti veiklų ir inciatyvų jaunimą Prienų mieste!

Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Prienų „Žiburio“ gimnazijoje

2023.12.12 vyko Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Prienų „Žiburio“ gimnazijos 9-10 klasių moksleiviams. Pristatymą pradėjome nuo interaktyvių užduočių, kurių metu jaunuoliai dalinosi savo turima trumpalaikės savanorystės patirtimi. Įsivertinę savanorystės patirtis, kalbėjome apie Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, jos ypatumus ir suteikiamas galimybes jaunam žmogui, organizacijas Prienų rajone, kuriose galima savanoriauti ir mokytis šios programos rėmuose.

Savanorių–korepetitorių išvyka į „Skalvijos“ kino teatrą

2023.12.09 savanoriai–korepetitoriai ir jų jaunesnieji draugai vyko į „Skalvijos“ kino teatrą. Šeštadienio popietė prasidėjo nuo filmo premjeros „Noras“ peržiūros. Filmo siužetas sužavėjo jaunuolius, o pagrindinės veikėjos Ašos optimizmas ir humoro jausmas padovanojo žiūrovams gerą nuotaiką. Pagrindinė filmo mintis – tikra draugystė, atkaklus norų ir tikslų siekimas nepaisant sudėtingiausių iššūkių. Filmas puikiai atspindėjo savanorių–korepetitorių programos idėją – nuoširdus tikėjimas siekiamu tikslu išsipildo ir atneša neįkainojamą vertę – tikrą draugystę ir pasitikėjimą. Dėkojame „Skalvijai“ už galimybę pasimėgauti įkvepiančiu kinu!

 

Susitikimas su Vilniaus m. savanorius priimančių organizacijų kuratoriais

2023.12.01 ir 2023.12.07 vyko susitikimas su Vilniaus m. savanorius priimančių organizacijų kuratoriais. Susitikimo metu aptarėme Jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo kokybę ir efektyvumą organizuojant veiklas savanoriams, aptarėme savanorių motyvaciją ir palaikymą, užduotis, iššūkių įveikimo būdus.
Kuratoriai dalijosi darbo su savanoriais patirtimi ir savanorių pažanga ugdymo(si) procese savanorystės metu. Džiugu, kad savanorystė prisideda ne tik prie savanorių asmeninio tobulėjimo, bet ir padeda kuratoriams įgyti naujų kompetencijų.

Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Jonavos kultūros centre

2023.11.29 vyko Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Jonavos kultūros centre. Pristatymą pradėjome nuo aktyvių, nuotaiką pakeliančių užduočių. Smagiai pradėję susitikimą leidomės į trumpą diskusiją apie Jaunimo savanoriškos tarnybos programą bei šios programos suteikiamas galimybes. 9-12 klasių moksleiviai aktyviai įsitraukė į diskusiją ir noriai uždavė jiems rūpimus klausimus apie šią programą. Pristatymo pabaigėme aptarimu, kokiose organizacijose galima savanoriauti Jonavos rajone.