Informacinis susitikimas su potencialiomis PO

Savanorius priimančios organizacijos (PO) labai svarbi Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) programos dalis.Tai Jaunimo reikalų agentūros prie SADM akredituotos savanorius priimančios organizacijos, kurios apmoko jauną žmogų, sudaro sąlygas atlikti ugdymąsi skatinančias užduotis ir palaiko visos savanorystės metu.
Jose jaunas žmogus turi galimybę geriau pažinti save, tobulinti bendrąsias kompetencijas ir prisidėti prie bendro visuomenės gerbūvio.

Skaitykite toliau

Įvadiniai JST programos savanorių mokymai

2024 m. sausio 13 d., 20 d., 27 d. ir vasario 17 d. vyko įvadiniai Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorių mokymai.

Šių mokymų metu savanoriai mokėsi pildyti savanorystės žiniaraščius reflektuojant dienos veiklas, susipažino su atvirojo kodo ženkliukų platforma (Badgecraft.eu), suprato, kodėl svarbu rinkti skaitmeninius ženkliukus. Šių mokymų metu Jaunimo savanoriškos tarnybos dalyviai lavino bendravimo gimtąja kalba gebėjimus. Mokėsi pastebėti gimtosios kalbos vartojimo įgūdžius bei juos tobulinti pristatant save kitiems savanoriams ir mentorėms.

Skaitykite toliau

Kvietimas į kuratorių mokymus

Kviečiame Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorius priimančias organizacijas dalyvauti mokymuose, kurių metu bus dirbama šiomis temomis:
    •  JST programos naujienos, aktualijos, iššūkiai.
    •  Kuratoriaus ir mentoriaus vaidmenys.
    •  Neformalaus ugdymo principai dirbant su savanoriais.
    •  Organizacijos darbo su savanoriais kultūra ir tvarka.

Skaitykite toliau

Sociokultūrinė išvyka į Maltą su Vaidotų atviru jaunimo centru – VAJE

Vaidotų atviras jaunimo centras – VAJE metus pradėjo neįprastai. 2024.01.15-19 dienomis vyko jaunimo inicijuota sociokultūrinė ugdomoji išvyka į Maltą, kurios metu jaunuoliai ir jaunimo darbuotojai aplankė Maltos, Gozo bei Comino salas, ugdė asmenines ir tarpasmenines kompetencijas, tyrinėjo Maltos kultūrinį ir gamtinį kraštovaizdį bei kultūrą.

Skaitykite toliau

Bendruomenės renginys

2023.12.27 vyko Ne imti, bet duoti bendruomenės vakaras, kurio metu susitikimo visa Ne imti, bet duoti bendruomenė: Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE lankytojai ir jaunimo darbuotojai, Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanoriai ir mentoriai, Savanorių–korepetitorių programos savanoriai ir organizacijos alumnai.
Renginys vyko pačioje Vilniaus m. širdyje – Vilniaus gatvėje, 22 bendra būtis patalpose.

Skaitykite toliau

VšĮ „Ne imti, bet duoti“ ir Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE metinis veiklos į(si)vertinimas

2023.12.15-16 Vilniuje vyko jungtinis VšĮ „Ne imti, bet duoti“ ir Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE jaunimo tarybos metinis posėdis.
 
Metinio veiklos į(si)vertinimo metu darbuotojai ir jaunimo centro jaunimo taryba įvertino jaunimo centro ir visos organizacijos vykdytos veiklos kokybę ir rezultatus, susistemino statistinę informaciją, padarė išvadas veiklos kokybės gerinimui.

Skaitykite toliau

Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Birštono gimnazijoje

2023.12.12 vyko Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Birštono gimnazijoje. Pristatymą 11-12 klasių moksleiviams pradėjome nuo interaktyvių užduočių, kurios padėjo įsivertinti moksleivių
savanorystės patirtis. Maloniai nustebino, kad didžioji dauguma moksleivių jau yra išbandę savanorystę ir kas dar džiugiau – ją ir toliau tęsia. Po trumpos diskusijos apie savanorystės naudą leidomės į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą. Pakalbėjome apie savanorystės galimybes Birštone, padiskutavome apie
Jaunimo savanoriškos tarnybos programos teikiamą naudą jauno žmogaus asmeniniam ugdymuisi ir orientuojantis karjeros paieškose. Į susitikimą atvyko ir savanorius priimančių organizacijų atstovės iš Birštono viešosios bibliotekos ir Nemuno regioninio parko. Šių įstaigų kuratorės pristatė atstovaujamas
organizacijas bei jose vykdomas veiklas, prie kurių gali prisidėti savanoriai. Džiugu, kad šioje savivaldybėje yra neabejingų savanorystei jaunų žmonių ir savanorius priimančių organizacijų, matančių prasmę savanorystėje.

Susitikimas su Prienų globos namų kuratoriumi ir savanoriu

2023.12.12 vyko susitikimas su Prienų globos namų kuratoriumi ir savanoriu. Prie puodelio arbatos aptarėme savanorio Mato penkių mėnesių savanorystės patirtį Prienų globos namuose. Jaunuolis išsamiai pristatė įgyvendintas veiklas, pasidžiaugė, jog ši savanorystės patirtis jam leido lavinti empatijos jausmą bei komunikaciją su vyresnio amžiaus žmonėmis. Kuratoriaus taip pat džiaugėsi savanorio padaryta pažanga, jo
aktyviu įsitraukimu į vykdomas organizacijos veiklas ir tuo, jog pats ėmėsi inciatyvos organizuojant koncertą senjorams. Džiugu matyti veiklų ir inciatyvų jaunimą Prienų mieste!

Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Prienų „Žiburio“ gimnazijoje

2023.12.12 vyko Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Prienų „Žiburio“ gimnazijos 9-10 klasių moksleiviams. Pristatymą pradėjome nuo interaktyvių užduočių, kurių metu jaunuoliai dalinosi savo turima trumpalaikės savanorystės patirtimi. Įsivertinę savanorystės patirtis, kalbėjome apie Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, jos ypatumus ir suteikiamas galimybes jaunam žmogui, organizacijas Prienų rajone, kuriose galima savanoriauti ir mokytis šios programos rėmuose.