Jaunimo taryba

Nuo 2023.10.07 Vaidotų atvirame jaunimo centre – VAJE veikia jaunimo taryba, kurios funkcija – nagrinėti jaunimo centro lankytojams aktualius klausimus ir teikti VšĮ „Ne imti, bet duoti“ pasiūlymus dėl jaunimo poreikius ir galimybes atitinkančios veiklos organizavimo ir įgyvendinimo jaunimo centre.

Jaunimo tarybos sudėtis 2024 m.:

 • Pirmininkė Luiza Vorošilova
 • Pirmininkės pavaduotojas Dominik Magrin
 • Narys Lukas Molevičius
 • Narys Darius Umbrasas
 • Narė Greta Mikučionytė
 • Narė Aurelija Narijauskaitė

Jaunimo tarybos atsakomybės:

 1. Jaunimo centro Facebook, Instagram, TikTok paskyrų administravimas.
 2. Turinio socialiniams tinklams kūrimas ir viešinimas.
 3. Komunikacijos socialiniuose tinkluose plano rengimas ir įgyvendinimas.
 4. Mėnesio veiklų plano sudarymas ir vizualinis pateikimas.
 5. Metinių ir mėnesinių jaunimo centro veiklos vaizdo įrašų kūrimas.
 6. Jaunimo centro atstovavimas renginiuose.
 7. Metinio jaunimo centro veiklos plano rengimas kartu su jaunimo darbuotojais.
 8. Mėnesinių posėdžių vedimas ir protokolavimas.
 9. Jaunimo centro lankytojų gimtadienių minėjimo organizavimas.