2021

2021 m. pagalba nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu
Pasiekti rezultatai:
 • Užtikrinta kokybiška savanorių veikla ir jos koordinavimas.
Tikslas: Užtikrinti kokybišką savanorių veiklą ir jos koordinavimą nuo COVID-19 pandemijos pasekmių nukentėjusiose socialinių paslaugų įstaigose, finansuojant NVO su savanorių veiklos koordinavimu susijusias išlaidas.
Vieta: Vilniaus, Utenos, Kauno apskričių regionai.
Laikotarpis: 2021.01.26 – 2021.12.31
Konkurso organizatorius:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Gautas finansavimas: 6000 Eur.

 

Projektas Nr. SVO1-6
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Vilniaus apskrities regionas: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Švenčionių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Šalčininkų r. sav.
Laikotarpis: 2021 m.
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

Gautas finansavimas: 42804 Eur.

 

Projektas Nr. SVO1-8
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Kauno apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Kauno apskrities regionas: Kauno m. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav.
Laikotarpis: 2021 m.
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

Gautas finansavimas: 6288,81 Eur.

 

Projektas Nr. SVO1-21
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Utenos apskrities regionas: Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav.
Laikotarpis: 2021 m.
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

Gautas finansavimas: 3132 Eur.

 

Projektas Nr. NVOŠG1-223
„Ne imti, bet duoti“
Pasiekti rezultatai:
 • Į projektą įtrauktų socialinę riziką patiriančių vaikų skaičius: 
 • Į projektą įtrauktų savanorių skaičius: 
 • Į projektą įtrauktų partnerių skaičius: 
 • Mokymų savanoriams skaičius: 
 • Paskaitų tėvams apie pozityvius vaikų auklėjimo metodus skaičius:
 • Socialinę riziką patiriančių vaikų ir jų šeimos narių laisvalaikio veiklų skaičius: 
 • Individualių savanorių susitikimų su socialinę riziką patiriančiais vaikais skaičius: 
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 
Tikslas: Padėti Vilniaus miesto socialinę riziką patiriančioms šeimoms savarankiškai ir konstruktyviai funkcionuoti, kurti santykius, pagrįstus šeimos narių savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.
Vieta: Vilniaus m. sav.
Laikotarpis: 2021 m.
Konkurso organizatorius: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Gautas finansavimas: 6000 Eur.

 

Projektas Nr. 08.3.2-ESFA-K-415
„Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę 54+“
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų vyresnio amžiaus asmenų skaičius:
 • Vyresnio amžiaus asmenų konsultacijos:
 • Tutorių individualios konsultacijos:
 • Savanorių individualios konsultacijos:
 • Atvirų durų renginiai:
 • Grupiniai užsiėmimai savanoriams:
Tikslas: Į savanorišką veiklą įtraukti vyresnio amžiaus žmones suteikiant jiems naujų įgūdžių, kurie padidintų galimybę grįžti į darbo rinką arba padėtų pakeisti darbo pobūdį.
Vieta: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav.
Laikotarpis: 2020.06.01 – 2022.01.31
Konkurso organizatorius: Europos socialinio fondo agentūra

Gautas finansavimas: 6926 Eur.

 

Projektas Nr. A26-23
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Molėtų r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Molėtų r. sav.
Laikotarpis: 2021.02.21 – 2021.12.31
Konkurso organizatorius:
Molėtų r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 930,8 Eur.

 

Projektas Nr. J-205
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Švenčionių r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Švenčionių r. sav.
Laikotarpis: 2021.05.21 – 2021.12.31
Konkurso organizatorius:
Švenčionių r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 2000 Eur.

 

Projektas Nr. S-527
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Širvintų r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Širvintų r. sav.
Laikotarpis: 2021.11.11 – 2021.12.31
Konkurso organizatorius:
Širvintų r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 600 Eur.

 

Projektas Nr. 20-188
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Ukmergės r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Ukmergės r. sav.
Laikotarpis: 2021.04.07 – 2021.12.31
Konkurso organizatorius:
Ukmergės r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 1000 Eur.

 

Projektas Nr. S1-80
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Utenos r. sav.
Laikotarpis: 2021.04.27 – 2021.12.31
Konkurso organizatorius:
Utenos r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 1000 Eur.

 

Projektas Nr. R4-346
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Ignalinos r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Ignalinos r. sav.
Laikotarpis: 2021.05.26 – 2021.12.31
Konkurso organizatorius:
Ignalinos r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 1500 Eur.

 

Projektas Nr. 7A-11
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Elektrėnų savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 11
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 88
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 14
 • Viešų konsultacijų potencialiems savanoriams ir savanorius priimančioms organizacijoms skaičius: 2
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 1416
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Elektrėnų sav.
Laikotarpis: 2021.09.20 – 2021.12.31
Konkurso organizatorius: Elektrėnų sav. administracija

Gautas finansavimas: 1608 Eur.

 

Projektas Nr. 7S-7
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Elektrėnų savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 4
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 24
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 16
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 960
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Elektrėnų sav.
Laikotarpis: 2021.04.15 – 2021.08.01
Konkurso organizatorius: Elektrėnų sav. administracija

Gautas finansavimas: 1392 Eur.

 

Projektas Nr. 6-289
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Anykščių r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Anykščių r. sav.
Laikotarpis: 2021.04.26 – 2021.12.31
Konkurso organizatorius:
Anykščių r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 3000  Eur.

 

Projektas Nr. A291-1594/21
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus m. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Vilniaus m. sav.
Laikotarpis: 2021.07.20 – 2021.12.31
Konkurso organizatorius:
Vilniaus m. sav. administracija

Gautas finansavimas: 4872  Eur.

 

Projektas Nr. A291-2382/21
Savanorių–korepetitorių programa
Pasiekti rezultatai:
 • Į projektą įtrauktų savanorių skaičius: 15
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 240
 • Tėvų globos netekusių jaunuolių, dalyvavusių projekto veiklose, skaičius: 15
 • Individualių savanorių susitikimų su tėvų globos netekusiais jaunuoliais skaičius: 180
 • Ugdymo(si) veiklų savanoriams laikas: 15 val.
 • Individualių mentoriaus konsultacijų savanoriams skaičius: 45
 • Į projektą įtrauktų partnerių skaičius: 7 
Tikslas: Suteikti tėvų globos netekusiems jaunuoliams individualią savanorių-korepetitorių ugdomąją ir emocinę pagalbą, padedant jaunuoliams suprasti išsilavinimo svarbą, užpildyti mokymosi spragas, išmokti kurti pasitikėjimu grįstus santykius, įsilieti į darbo rinką.
Vieta: Vilniaus m. sav.
Laikotarpis: 2021.10.28 – 2021.12.31
Konkurso organizatorius:
Vilniaus m. sav. administracija

Gautas finansavimas: 3000 Eur.

 

Projektas Nr. A56(1)-518
„Pokyčio link“
Pasiekti rezultatai:
 • Į stovyklą įtrauktų jaunuolių skaičius: 6
 • Į stovyklą įtrauktų savanorių skaičius: 2
 • Stovyklos laikotarpis: 3 dienos
Tikslas: Plėtoti mokinių socializacijos galimybes ir plėsti jų pasaulėžiūrą atostogų laikotarpiu.
Vieta: Kuršių Nerija
Laikotarpis: 2021.06.14 – 2021.06.16
Konkurso organizatorius:
Vilniaus r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 400 Eur.