2021

Projektas Nr. NVOŠG1-223
„Ne imti, bet duoti“
Pasiekti rezultatai:
 • Į projektą įtrauktų socialinę riziką patiriančių vaikų skaičius: 
 • Į projektą įtrauktų savanorių skaičius: 
 • Į projektą įtrauktų partnerių skaičius: 
 • Mokymų savanoriams skaičius: 
 • Paskaitų tėvams apie pozityvius vaikų auklėjimo metodus skaičius:
 • Socialinę riziką patiriančių vaikų ir jų šeimos narių laisvalaikio veiklų skaičius: 
 • Individualių savanorių susitikimų su socialinę riziką patiriančiais vaikais skaičius: 
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 
Projekto tikslas: Padėti Vilniaus miesto socialinę riziką patiriančioms šeimoms savarankiškai ir konstruktyviai funkcionuoti, kurti santykius, pagrįstus šeimos narių savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.
Projekto vieta: Vilniaus m. sav.
Projekto laikotarpis: 2021 m.
Projektą administruoja: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Gautas finansavimas:  

 

Projektas Nr. 08.3.2-ESFA-K-415
„Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę 54+“
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų vyresnio amžiaus asmenų skaičius:
 • Vyresnio amžiaus asmenų konsultacijos:
 • Tutorių individualios konsultacijos:
 • Savanorių individualios konsultacijos:
 • Atvirų durų renginiai:
 • Grupiniai užsiėmimai savanoriams:
Projekto tikslas: Į savanorišką veiklą įtraukti vyresnio amžiaus žmones suteikiant jiems naujų įgūdžių, kurie padidintų galimybę grįžti į darbo rinką arba padėtų pakeisti darbo pobūdį.
Projekto vieta: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav.
Projekto laikotarpis: 2021 m.
Projektą administruoja: Europos socialinio fondo agentūra

Gautas finansavimas:  

 

Projektas Nr. SVO1-6
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunuolių skaičius: 
 • Mentorių ir savanorių konsultacijų skaičius: 
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą įtraukiant jaunus žmones nuo 14 iki 29 metų ir suteikti jiems naujų įgūdžių geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Vilniaus apskrities regionas: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Švenčionių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Šalčininkų r. sav.
Projekto laikotarpis: 2021 m.
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

Gautas finansavimas:  

 

Projektas Nr. 7A-11
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Elektrėnų savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunuolių skaičius: 11
 • Mentoriaus ir savanorių konsultacijų skaičius: 88
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 14
 • Viešų konsultacijų potencialiems savanoriams ir savanorius priimančioms organizacijoms skaičius: 2
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 1416
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą įtraukiant jaunus žmones nuo 14 iki 29 metų ir suteikti jiems naujų įgūdžių geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Elektrėnų sav.
Projekto laikotarpis: 2021.09.20 – 2021.12.31
Projektą administruoja: Elektrėnų sav. administracija

Gautas finansavimas: 1608 Eur.

 

Projektas Nr. 7S-7
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Elektrėnų savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunuolių skaičius: 4
 • Mentorių ir savanorių konsultacijų skaičius: 24
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 16
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 960
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą įtraukiant jaunus žmones nuo 14 iki 29 metų ir suteikti jiems naujų įgūdžių geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Elektrėnų sav.
Projekto laikotarpis: 2021.04.15 – 2021.08.01
Projektą administruoja: Elektrėnų sav. administracija

Gautas finansavimas: 1392 Eur.

 

Projektas Nr. SVO1-21
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunuolių skaičius: 
 • Mentorių ir savanorių konsultacijų skaičius: 
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą įtraukiant jaunus žmones nuo 14 iki 29 metų ir suteikti jiems naujų įgūdžių geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Utenos apskrities regionas: Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav.
Projekto laikotarpis: 2021 m.
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

Gautas finansavimas:  

 

Projektas Nr. SVO1-8
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunuolių skaičius: 
 • Mentorių ir savanorių konsultacijų skaičius: 
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą įtraukiant jaunus žmones nuo 14 iki 29 metų ir suteikti jiems naujų įgūdžių geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Kauno apskrities regionas: Kauno m. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav.
Projekto laikotarpis: 2021 m.
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

Gautas finansavimas: