Organizacijoms

KODĖL VERTA DALYVAUTI PROGRAMOJE?

Tai proga tapti Jaunimo reikalų agentūros prie SADM akredituota savanorius priimančia organizacija, t. y. vieta, kurioje gali savanoriauti jaunas žmogus. Organizacija įsipareigoja savanoriui sudaryti 40 val. per mėnesį savanoriškos veiklos planą (grafiką), kuris atitiktų savanorio kompetencijas ir būtų prasmingas tiek savanoriui, tiek pačiai organizacijai. Kuratorius įsipareigoja apmokyti jauną žmogų, ugdyti ir palaikyti tarnybos metu, aptarti veiklas ir sunkumus kartą per dvi savaites. Priimanti organizacija gauna savanorių pagalbą ir ilgalaikį įsipareigojimą, mainais suteikdama kokybišką veiklą ir atitinkamą palaikymą savanoriams.


JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIOS ORGANIZACIJOS AKREDITAVIMO ETAPAI

1. Paraiškos akreditacijai pateikimas ir anketos užpildymas.

Organizacijos norinčios gauti akreditaciją ar pakartotinę akreditaciją turi užpildyti paraišką, kurioje pateikiama informacija apie organizaciją, jos veiklas ir planus. Jei organizacija ketina priimti savanorius daugiau nei vienoje veiklos vietoje, paraiškoje turi būti nurodyti visi padaliniuose su savanoriais dirbsiantys kuratoriai.

Užpildytą ir vadovo pasirašytą paraišką pdf formatu bei redaguojamą word formatu (informacijos įkėlimui į duomenų bazę), siųsti Jaunimo reikalų agentūrai el. pašto adresu: akreditacija@jra.lt

⇒ Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditacija vyksta visus metus.

Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas.

2. Paraiškos vertinimas ir susitikimas su ekspertu.

Organizacijos paraišką vertina Jaunimo reikalų agentūros darbuotojai ir išoriniai ekspertai, kurie susitinka su organizacijos atstovais (įskaitant vadovą).

⇒ Prioriteto tvarka vertinamos organizacijos, turinčios kandidatų tapti JST programos savanoriais. Tokiu atveju, siunčiant paraišką laiške nurodyti, jog turite savanorių, norinčių atlikti tarnybą.

⇒ Susitikimo metu ekspertai bendrauja su organizacijos atstovais. Su vadovu ir su atsakingais už priimamų savanorių lydėjimą ir programos įgyvendinimą. Šio susitikimo metu siekiama įvertinti organizacijos pasiruošimą, galimybes ir erdvę jaunam žmogui tobulėti, aptariamos galimos savanorio užduotys, savanorio palydėjimo struktūra. 

3. Sprendimas ir rekomendacijos.

Po susitikimo su organizacija ekspertai, remdamiesi pateikta informacija organizacijos paraiškoje ir susitikimo metu, priima sprendimą dėl akreditacijos ir rengia rekomendacijas tolimesniam organizacijos tobulėjimui. Jei organizacija turi įgūdžių lydėti savanorius, yra akredituojama. 

Jei organizacija jau buvo akredituota prieš tai, ji gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos. Pakartotinės akreditacijos metu organizacija taip pat turės pateikti paraišką, vyks susitikimas su ekspertais, organizacija gaus ekspertų rekomendacijas. 


SVARBU PRISIMINTI

1. Organizacijose, kurių akreditacija baigėsi ir nebuvo pratęsta, įgyvendinta Jaunimo savanoriškos tarnybos programa nebus užskaityta ir / arba laikotarpis, kurį jaunuolis įgyvendins neakredituotoje organizacijoje – nebus įtrauktas į bendrą Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendintų savanoriškos veiklos valandų sumą.

2. Jei organizacija jau yra akredituota priimti savanorius pagal Europos solidarumo korpuso programas, ji gali kreiptis dėl supaprastintos akreditacijos. Supaprastintos akreditacijos metu organizacija turi taip pat pateikti paraišką ir duomenis apie galiojančią akreditaciją bei patvirtinimą, kad yra susipažinusi su Jaunimo savanoriškos tarnybos reikalavimais.

3. Organizacija, kuriai nesuteikta akreditacija, įgyvendinusi ekspertų teiktas rekomendacijas galės iš naujo kreiptis dėl akreditacijos ar pakartotinės akreditacijos ne anksčiau kaip po 1 mėnesio.

4. Jei akredituota savanorius priimanti organizacija nori į akreditaciją įtraukti papildomus padalinius, ji turi pateikti prašymą. Padalinio atstovai taip pat turės susitikimą su akreditavimo ekspertais bei gaus jų pateiktas rekomendacijas. 

5. Jei organizacijoje keičiasi savanorių kuratorius, organizacija Jaunimo reikalų agentūrai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodyti naujo kuratoriaus kontaktai, priežastis dėl kurios kilo poreikis įtraukti naują kuratorių ir kitą su prašymu susijusią informaciją.

6. Siekianti priimti daugiau programos savanorių organizacija Jaunimo reikalų agentūrai pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas norimų priimti savanorių skaičius. Prie prašymo pridedamas užpildytas Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašo 1 priedas, kuriame pateikiami detalūs tipinės savanorių savaitės veiklos planai, sudarant tiek planų, kiek papildomai norima priimti savanorių.


Dažniausiai savanorius priimančių organizacijų užduodami klausimai


Naujo kuratoriaus registracija į jst.jra.lt sistemą.

Daugiau informacijos savanorius priimančioms organizacijoms čia.

Sekite naujienas apie Jaunimo savanorišką tarnybą Jaunimo reikalų agentūros svetainėje arba socialinio tinklo Facebook paskyroje.