Susitikimas su Vilniaus m. savanorius priimančių organizacijų kuratoriais

2023.12.01 ir 2023.12.07 vyko susitikimas su Vilniaus m. savanorius priimančių organizacijų kuratoriais. Susitikimo metu aptarėme Jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo kokybę ir efektyvumą organizuojant veiklas savanoriams, aptarėme savanorių motyvaciją ir palaikymą, užduotis, iššūkių įveikimo būdus.
Kuratoriai dalijosi darbo su savanoriais patirtimi ir savanorių pažanga ugdymo(si) procese savanorystės metu. Džiugu, kad savanorystė prisideda ne tik prie savanorių asmeninio tobulėjimo, bet ir padeda kuratoriams įgyti naujų kompetencijų.