Savanorių – korepetitorių programa

Programos tikslas – suteikti tėvų globos netekusiems jaunuoliams individualią ugdomąją ir emocinę pagalbą būnant savanoriu – korepetitoriumi ir padedant jaunuoliams suprasti išsilavinimo svarbą, užpildyti mokymosi spragas, išmokti kurti pasitikėjimu grįstus santykius, įsilieti į darbo rinką.

Kviečiame visa širdimi įsitraukti į aktyvią, ilgalaikę savanorystę vaikų globos namuose, dienos centruose bei socialinę riziką patiriančiose šeimose. Tapti korepetitoriumi ir draugu, padėti mokytis ir augti, įkvėpti vilties ir užmegzti ryšį – taip galima apibūdinti šios veiklos esmę.

Tapk savanoriu – korepetitoriumi. Lankykis vaikų globos namuose arba dienos centre ir mokyk savo mokinį to dalyko, kurį išmanai geriausiai! Gali mokyti mokykloje dėstomų dalykų: lietuvių, matematikos, anglų, chemijos, fizikos… arba pasiūlyk mums originalią idėją – savo pamoką.

Mes tikime, kad skiriamas laikas ir pastangos yra brangesni už materialinę paramą. Nuolatinis dėmesys – vertingesnis už vienkartinį. Užmegztas ryšys su jaunuoliu – neįkainojamas. Savo darbais siekiame atspindėti „Ne imti, bet duoti“ vertybes – pagarbą, bendradarbiavimą, tobulėjimą, atvirumą ir empatiją.

Programa orientuota į vaikus ir jaunimą, ypač į patiriančius socialinę atskirtį, esančius iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų bei socialinės rizikos šeimų, netekusius tėvų globos, gyvenančius vaikų globos namuose arba su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais. Šia programa siekiame:

1. Skatinti jaunuolių domėjimąsi menu, kultūra, mokslu, padėti užpildyti mokymosi spragas, gilinti akademines žinias, išmokyti efektyvesnio savarankiško mokymosi, atsakomybės, padėti suprasti išsilavinimo vertę, suteikti žinių apie aukštojo mokslo galimybes, profesinę orientaciją, padėti ruoštis brandos egzaminams.

2. Mažinti jaunuolių socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti jų pasitikėjimą savimi ir padėti (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką bei gyvenamąją aplinką.KAIP TAPTI SAVANORIU?

1 žingsnisRegistracijos anketos užpildymas.

2 žingsnis – dalyvavimas informaciniame susitikime, kurio metu pristatomas savanoriškos veikos pobūdis, ypatumai bei įsipareigojimai. Su potencialiais savanoriais vyksta motyvacinis pokalbis.

3 žingsnis – atranką praėjusių savanorių dalyvavimas privalomuose įvadiniuose mokymuose, kurių metu savanoriams suteikiamos bazinės žinios apie darbo su jaunuoliais specifiką ir pobūdį. Pasirašomos savanoriškos veiklos sutartys mažiausiai 1 mokslo metų laikotarpiui.

4 žingsnis – savanorio lydėjimas į savanorį priimančią organizaciją (vaikų globos namus / dienos centrą), arba pas vaiko globėjus / įtėvius, supažindinimas su priskirtu jaunuoliu, savanorį priimančios organizacijos (vaikų globos namų / dienos centro) struktūra, ypatumais, administracija, taisyklėmis. Lydi savanorių koordinatorė.

5 žingsnis – atsakingas ir sąžiningas savanoriškos veiklos vykdymas savanorį priimančioje organizacijoje ne mažiau kaip 2 val. per savaitę, 8 val. per mėn., reguliariai susitinkant su jaunuoliu visus mokslo metus.

Iki einamojo mėnesio 5 d. privalu savanorių koordinatorei pateikti užpildytus savanoriškos veiklos žiniaraščius (pvz., iki spalio 5 d. privalu atsiųsti žiniaraščius už rugsėjo mėn.).

Savanoriškos veiklos žiniaraščių kokybiškam skenavimui rekomenduojame nemokamą Note Block programėlę, kurios pagalba lengvai savo telefonu nuskenuosite dokumentus ir galėsite juos persiųsti savanorių koordinatorei.

6 žingsnis – privalomas dalyvavimas mokslo metų eigoje organizuojamuose kompetencijų tobulinimo seminaruose kontaktiniu arba nuotoliniu būdu. Tai yra savanorių ugdymo(si) procesas, privalus kokybiškam darbui su jaunuoliais užtikrinti ir asmenines kompetencijas ugdyti.

Iškilus bet kokiems klausimams ar problemoms, savanoris gali kreiptis į savanorių koordinatorę, kuri visada suteiks pagalbą 🙂


SAVANORIŠKA VEIKLA VYKDOMA:

Vilniuje:

Su Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinių darbuotojų prižiūrimų šeimų, patiriančių socialinių sunkumų, jaunuoliais Vilniaus miesto savivaldybėje.

Su SOS Globėjų tarnybos“ prižiūrimų šeimų, patiriančių socialinių sunkumų, jaunuoliais Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse.

Su „Žiburio“ labdaros ir paramos fondo prižiūrimų šeimų jaunuoliais, likusiais be tėvų globos, gyvenančiais su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais.

Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namuose (V. Grybo g. 29, LT-10318 Vilnius).

Vilniaus vaikų socialinės globos namuose „Gilė“:

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ (Ozo g. 37, LT-07171 Vilnius).

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ Jaunimo namuose (Nedruvos g. 13, LT-06228 Vilnius).

Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namuose:

Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos vaikų dienos centre (Parko g. 2, Baltoji Vokė, LT-14147 Vilniaus rajonas).

 

Kaune:

Vaikų gerovės centre „Pastogė“ (P. Plechavičiaus g. 21, LT-49260 Kaunas).

Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos dienos centre „Vaikų stotelė“ (Gedimino g. 5A, LT-44332 Kaunas).

VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centras“ (Jonavos g. 14, LT-44269 Kaunas).

Kauno arkivyskupijos Caritas programa „Vaiko gerovės institutas“ (Jonavos g. 14, LT-44269 Kaunas).

Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vaikų dienos centre (A. Juozapavičiaus pr. 60, LT-45219 Kaunas).

VšĮ „Gerumo rankos“ (Linkuvos g. 58, LT-48357 Kaunas).

 

Panevėžyje:

Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namuose (Staniūnų g. 41 LT-36127 Panevėžys).