Savanorių–korepetitorių programa

Programos tikslas – suteikti tėvų globos netekusiems vaikams individualią ugdomąją ir emocinę pagalbą būnant savanoriu–korepetitoriumi ir padedant suprasti išsilavinimo svarbą, užpildyti mokymosi spragas, išmokti kurti pasitikėjimu grįstus santykius, įsitraukti į darbo rinką.

Programa orientuota į vaikus, ypač į patiriančius socialinę atskirtį, esančius iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų bei socialinės rizikos šeimų, netekusius tėvų globos, gyvenančius vaikų globos namuose arba su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais (toliau – Vaikus).


Kviečiame visa širdimi įsitraukti į aktyvią, ilgalaikę savanorystę vaikų globos namuose, dienos centruose bei socialiai jautriose šeimose. Tapti korepetitoriumi ir draugu, padėti mokytis ir augti, įkvėpti vilties ir užmegzti ryšį – taip galima apibūdinti šios veiklos esmę.

Tapk savanoriu–korepetitoriumi. Lankykis vaikų globos namuose arba dienos centre ir mokyk savo mokinį to dalyko, kurį išmanai geriausiai! Gali mokyti mokykloje dėstomų dalykų: lietuvių, matematikos, anglų, chemijos, fizikos… arba pasiūlyk mums originalią idėją – savo pamoką.

Mes tikime, kad skiriamas laikas ir pastangos yra brangesni už materialinę paramą. Nuolatinis dėmesys – vertingesnis už vienkartinį. Užmegztas ryšys su Vaiku – neįkainojamas. Savo darbais siekiame atspindėti „Ne imti, bet duoti“ vertybes – tikėjimą pokyčiu kiekviename, pasitikėjimo kūrimą, visų patirčių refleksiją.Šia programa siekiame:

1. Skatinti Vaikų domėjimąsi menu, kultūra, mokslu, padėti užpildyti mokymosi spragas, gilinti akademines žinias, išmokyti efektyvesnio savarankiško mokymosi, atsakomybės, padėti suprasti išsilavinimo vertę, suteikti žinių apie aukštojo mokslo galimybes, profesinę orientaciją, padėti ruoštis brandos egzaminams.

2. Mažinti Vaikų socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti jų pasitikėjimą savimi ir padėti (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką bei gyvenamąją aplinką.Dalyvauk programoje ir rink skaitmeninius kompetencijų žekliukus Badgecraft sistemoje


KAIP TAPTI SAVANORIU?

1 žingsnisregistracijos anketos užpildymas. Dalyvauti programoje gali asmenys sulaukę 16 metų.

2 žingsnis – dalyvavimas informaciniame susitikime, kurio metu pristatoma Savanorių–korepetitorių programos eiga ir sąlygos. Su potencialiais savanoriais vyksta motyvacinis pokalbis, nustatomos jų galimybės ir poreikiai, pristatomos savanorius priimančios organizacijos. Po informacinio susitikimo visiems dalyvavusiems išsiunčiama anketa dėl apsisprendimo dalyvauti programoje, savanorius priimančios organizacijos pasirinkimo ir registracijos į įvadinius programos savanorių mokymus.

3 žingsnis – dalyvavimas trišaliame savanorio, pasirinktos savanorius priimančios organizacijos kuratoriaus ir mentoriaus susitikime, kurio metu aptariami visų lūkesčiai, galimybės, sutarties pasirašymo eiga ir savanorystės pradžia.

4 žingsnis – dalyvavimas įvadiniuose mokymuose, kurių metu savanoriams suteikiamos bazinės žinios apie darbo su Vaikais specifiką ir pobūdį.

5 žingsnis – pasirašoma trišalė savanoriškos veiklos sutartis 1 mokslo metams.

6 žingsnis – savanorio palydėjimas į savanorį priimančią organizaciją, supažindinimas su paskirtu Vaiku, savanorį priimančios organizacijos taisyklėmis.

7 žingsnis – atsakingas ir sąžiningas savanoriškos veiklos vykdymas savanorį priimančioje organizacijoje ne mažiau kaip 2 val. per savaitę, 8 val. per mėn., reguliariai susitinkant su Vaiku visus mokslo metus.

8 žingsnis – dalyvavimas grupiniuose mentoriaus ir savanorių susitikimuose 2 kartus per mėn. Tai yra savanorių ugdymo(si) procesas, privalus kokybiškam darbui su Vaikais užtikrinti ir asmenines kompetencijas ugdyti.

 

Programos koordinatorė aiste.abramaviciute@nibd.lt

+37063008748

 

SAVANORIUS PRIIMANČIOS ORGANIZACIJOS

Vilniaus m. savivaldybėje

Pavadinimas Adresas
Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai V. Grybo g. 29, Vilnius*
VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ Ozo g. 37, Vilnius*
Vilniaus vaikų socialinės globos namuose „Gilė“ Lakštingalų g. 9, Vilnius*
VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras J. Matulaičio a. 3, Vilnius
VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ Jaunimo namai Nedruvos g. 13, Vilnius
Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai Džiaugsmo g. 45, Vilnius*
„SOS Globėjų tarnyba“ Socialinius sunkumus patiriančios šeimos
Vilniaus miesto socialinės paramos centras Socialinius sunkumus patiriančios šeimos
„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas Socialinius sunkumus patiriančios šeimos

*Savanorius priimanti organizacija turi daugiau vietų, kuriose galima savanoriauti.

 

Vilniaus r. savivaldybėje

Pavadinimas Adresas
Vaidotų atviras jaunimo centras Statybininkų g. 1, Vaidotai, Vilniaus r.
„SOS Globėjų tarnyba“ Socialinius sunkumus patiriančios šeimos.

 

Kauno m. savivaldybėje

Pavadinimas Adresas
Vaikų gerovės centras „Pastogė“ P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas
Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos dienos centras „Vaikų stotelė“ Gedimino g. 5A, Kaunas
VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centras“ Jonavos g. 14, Kaunas
Kauno arkivyskupijos Caritas programa „Vaiko gerovės institutas“ Jonavos g. 14, Kaunas
Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vaikų dienos centras A. Juozapavičiaus pr. 60, Kaunas
VšĮ „Gerumo rankos“ Linkuvos g. 58, Kaunas
VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ vaikų dienos centras „Santara“ Baltų pr. 51, Kaunas