Pirmieji akredituotų SVO mokymai!

1-oji akredituotų SVO organizacijų atstovų laida 🙂

2018.11.25-26 įvyko 1-ieji visos Lietuvos akredituotų savanorišką veiklą organizuojančių (SVO) organizacijų įvadiniai mokymai!

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) susideda iš tarnystės bendruomenei ir asmeninio ugdymo(si) – būtent į tai ir yra orientuota mūsų veikla.

Mokymų metu buvo:
1. Aptariami bendri SVO veiklos kokybės standartai.
2. Išgryninta savanorių palydėjimo koncepcija savanoriškos veiklos metu.
3. Gvildenami darbo su savanorių grupe ir individualaus darbo su savanoriais ypatumai, patyrimimiu būdu taikomi metodai.
4. Apžvelgta krizės savanorystėje problema ir jos prevencijos priemonės.
5. Aptariama mokymosi savanorystėje į(si)vertinimo metodika.
6. Įvertinta SVO organizacijų tinklinimosi prasmė ir struktūra.

Mūsų veikloje itin svarbus mokymosi iš patirties principas, kuomet įgyta patirtis yra reflektuojama – suvokiama ir įsisąmoninama.