Semiamės patirties

2018.11.28 d. dalyvavome mūsų partnerio „Žiburio“ LPF kartu su LPF „Algojimas“ ir Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru organizuotuose mokymuose tema „Pagalba vaikams ir jauniems žmonėms su elgesio iššūkiais: kiek esame pasirengę padėti?“

  1. „Žiburio“ LPF generalinė direktorė Lietuvai Kristina Stepanova pristatė projekto „Jaunuolių, paliekančių uždaro tipo institucijas, integracija: palydėjimo paslaugos“ rezultatus.
  2. LPF „Algojimas“ vadovė pristatė palydėjimo ir palaikymo paslaugų gaires vaikams ir jauniems žmonėms, pasižymintiems sudėtingu elgesiu.
  3. MDFT komandos supervizorė iš Estijos pasakojo apie MDFT programos taikymą teikiant paslaugas vaikams ir jaunuoliams su elgesio iššūkiais ir jų šeimoms.
  4. Švedų psichologas iš Magelungen akademijos Peter Friberg dalinosi praktine patirtimi apie sėkmingus pagalbos ir palaikymo vaikams ir jauniems žmonėms su elgesio iššūkiais būdus.
  5. Visai neseniai iįsteigto Jono Valančiūno paramos fondo Paauglių dienos namų „Išvien“ direktorė kalbėjo apie tai, kaip sportas gali padėti vaikams ir jaunuoliams su elgesio iššūkiais.

Tikime, kad įgytos naujos žinios ir kompetencijos prisidės prie efektyvesnio ir kokybiškesnio mūsų veiklos vykdymo siekiant bendrų tikslų 🙂