Jaunimo savanoriškos tarnybos pristatymas Kaišiadorių Kruonio mokykloje

2023.11.06 vykome į Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinę mokyklą, kurioje pristatėme savanorystės galimybes jaunimui. Pristatymą pradėjome nuo susipažinimo žaidimų ir aktualių klausimų apie savanorystę. Susitikimo metu kalbėjome apie Jaunimo savanoriškos tarnybos programos ypatumus ir naudą jauno žmogaus ugdymuisi. Informavome apie Kaišiadoryse esančias akredituotas savanorius priimančias organizacijas, kuriose galima atlikti Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, raginome moksleivius išbandyti save šioje savanorystės programoje.

Skaitykite toliau

Savanorių-korepetitorių mokymai

2023.10.07 VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institute vyko Savanorių–korepetitorių programos naujų mokslo metų atidarymas ir įvadiniai savanorių–korepetitorių mokymai. Programos tikslas – suteikti tėvų globos netekusiems vaikams individualią ugdomąją ir emocinę pagalbą būnant savanoriu–korepetitoriumi ir padedant suprasti išsilavinimo svarbą, užpildyti mokymosi spragas, išmokti kurti pasitikėjimu grįstus santykius, įsitraukti į darbo rinką. Programa orientuota į vaikus, ypač į patiriančius socialinę atskirtį, esančius iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų bei socialinės rizikos šeimų, netekusius tėvų globos, gyvenančius vaikų globos namuose arba su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais.

Skaitykite toliau