Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Prienų „Žiburio“ gimnazijoje

2023.12.12 vyko Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Prienų „Žiburio“ gimnazijos 9-10 klasių moksleiviams. Pristatymą pradėjome nuo interaktyvių užduočių, kurių metu jaunuoliai dalinosi savo turima trumpalaikės savanorystės patirtimi. Įsivertinę savanorystės patirtis, kalbėjome apie Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, jos ypatumus ir suteikiamas galimybes jaunam žmogui, organizacijas Prienų rajone, kuriose galima savanoriauti ir mokytis šios programos rėmuose.