Nuo šiandien sieksime bendrų tikslų su Vilniaus miesto socialinės paramos centru!

Vilniaus_SPC

Džiaugiamės naujais draugais, su kuriais stengsimės padėti socialinės rizikos šeimų vaikams!

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS – yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, priskirta Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento reguliavimo sričiai.

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS MISIJA – teikti socialinę paramą Vilniaus gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas.

Centro darbuotojai vykdo atvejo vadybą ir koordinuoja atvejo vadybos procesus, teikia socialinės priežiūros paslaugas, socialinę-psichologinę pagalbą šeimoms, patiriančioms socialinę riziką bei asmenims, priklausomiems nuo alkoholio/narkotikų, jų šeimų nariams, siekdami padėti atsisakyti priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo, grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į šeimą ir visuomenę.

Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys (šeimos) patiria ar yra pavojus jiems patirti socialinę atskirtį: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti nepilnamečius vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; nepilnamečių vaikų (įvaikių) visapusio fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų šeimoje neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; išnaudojimas prekybai žmonėmis; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis; priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.