Vaidotų atvirame jaunimo centre – VAJE pradeda veikti jaunimo taryba

2023.10.07 įvyko pirmasis Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE jaunimo tarybos susirinkimas.
Pirmosios jaunimo tarybos metų kadenciją sudaro 6 nuolatiniai jaunimo centro lankytojai, kuriems nuoširdžiai rūpi jaunimo centro veiklos ir galimybė prisidėti jas organizuojant.

Pirmojo tarybos susirinkimo metu buvo atnaujintas VšĮ „Ne imti, bet duoti“ atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos aprašas, kuriame jaunimo taryba apibūdinama kaip svarbus jaunimo centro / jaunimo erdvės patariamasis organas, sudaromas lygiateisės partnerystės pagrindu iš Jaunimo centro / Jaunimo erdvės lankytojų deleguotų atstovų.
 
Jaunimo tarybos funkcija – nagrinėti Jaunimo centro lankytojams aktualius klausimus ir teikti VšĮ „Ne imti, bet duoti“ pasiūlymus dėl jaunimo poreikius ir galimybes atitinkančios veiklos organizavimo ir įgyvendinimo Jaunimo centre.
 
Jaunimo taryba formuojama 1 metų kadencijai, balsavimo būdu renkant 4-6 Jaunimo centro lankytojų atstovus.
 
Pirmojo tarybos susirinkimo metu buvo:
  1. išrinktas jaunimo tarybos pirmininkas, kuriuo tapo Luiza Vorošilova;
  2. išrinktas pirmininko pavaduotojas Dominik Magrin;
  3. nutarta jaunimo tarybai perduoti Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE socialinių tinklų administravimą ir jaunimo centro vykdomos veiklos viešinimo planavimą;
  4. parengta pirmojo jaunimo tarybos renginio jaunimui koncepcija;
  5. nutarta jaunimo tarybos susirinkimus organizuoti kartą per mėnesį.

Tikime, kad jaunimo taryba įneš daugiau inovatyvumo jaunimo centro veikloje, paskatins jaunimo iniciatyvumą ir padės ugdyti jaunųjų lyderių kartą.