Susitikimas su Jaunimo savanoriškos tarnybos Kaišiadorių rajono savanorius priimančių organizacijų kuratoriais

2023.11.07 vykome į susitikimą su Kaišiadorių rajono savanorius priimančių organizacijų kuratoriais. Susitikimo metu aptarėme Jaunimo savanoriškos tarnybos programos reikalavimus, pristatėme žiniaraščių pildymo rekomendacijas, dalijomės darbo su savanoriais patirtimis. Aptarėme esamų savanorių daromą pažangą ir asmeninį tobulėjimą. Išgryninome, kad Jaunimo savanoriška tarnyba akivaizdžiai padeda jaunuoliams ugdyti sąmoningumą ir tobulinti asmenines kompetencijas. O kuratoriai yra tie žmonės, kurie lydi savanorį jo mokymosi kelyje, todėl jų vaidmuo šioje savanorystės programoje yra ypatingai svarbus.