Rudens jaunimo mokymai

Šių metų lapkričio 4-6 dienomis Vilniaus mieste vyko rudens jaunimo mokymai, kurių metu 20 aktyvių, linksmų jaunuolių bendraamžių rate ugdė socialinius įgūdžius lydimi jaunimo darbuotojų.
Mokymų metu buvo gilinamasi į lygiaverčių, pasitikėjimu grįstų santykių kūrimo, emocinės sveikatos ir kritinio mąstymo temas.
Jaunuoliai  dirbdami komandoje, porose ir individualiai stengėsi geriau suprasti savo tikruosius ir atpažinti visuomenės primestus poreikius.
Nagrinėtos tvarumo ir atsakingo vartojimo temo, kurios sukėlė daug diskusijų. Tikimasi, kad pranešėjų pateikta informacija ir praktinės užduotys paskatins jaunimą keisti įpročius prisidedant prie tvaresnio gyvenimo būdo bei atsakingesnio vartojimo.

Emocinės sveikatos tema jautriai palietė ne vieną jaunuolį. Dalis jaunuolių įvardija, kad dažnai susiduria su emociniais sunkumais, kurie apsunkina jų kasdienybę, mažina motyvaciją ir didina apatiją aplinkai.
Praktinių užsiėmimų metu kalbėta kaip pasirūpinti emocine psichohigiena, kaip elgtis kylant neigiamoms emocijoms, stresui ar kitoms įtampoms. Jaunuoliai drąsiai ir atvirai dalinosi savo patirtimi ir išgyvenimais.

Šių mokymų metu jaunimas tobulino savo asmenines kompetencijas ir plėtė akiratį ir pasaulėžiūrą keliaudami po Vilniaus senamiestį ir klausydamiesi gido pasakojimų apie Vilniaus miesto istoriją, architektūros paslaptis ir pan.

Po mokymų kiekvienas jaunuolis gavo pažymėjimą, įrodantį, kad ne tik smagiai, bet ir turiningai leido laiką mokydamiesi ir reflektuodami savo patirtis.

Už galimybę organizuoti kokybiškus ir jaunimo poreikius atitinkančius mokymus dėkojame Vilniaus miesto savivaldybei.