Naujieji mūsų partneriai – SOS „Globėjų tarnyba“!

SOS Vilnius namai

Nuo šių mokslo metų bendrų tikslų sieksime su naujaisiais mūsų partneriais – SOS „Globėjų tarnyba“!

LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijoje nuo 2017 m. kovo mėnesio veikia „Globėjų tarnyba“, kuri vykdo globėjų ir įtėvių paiešką, atranką (mokymus), konsultavimą ir pagalbos jiems teikimo paslaugas Vilniaus mieste.

LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos, Globėjų tarnyba teikia šias kompleksines paslaugas:

Įvadiniai būsimų globėjų/įtėvių mokymai, ugdant ir stiprinant būsimų globėjų socialinius ir buitinius įgūdžius, būtinus tinkamai vaiko priežiūrai užtikrinti. Pagrindiniai mokymų uždaviniai: saugios aplinkos užtikrinimas ir vaiko fizinių poreikių tenkinimas, vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas, pagalba vaikui užmezgant patvarius tarpasmeninius santykius, bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

Socialinės-psichologinės konsultacijos. Pagalba globėjų/įtėvių šeimoms sukuriant ir palaikant saugius ir patvarius tarpasmeninius santykius, sprendžiant psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinant gebėjimą bendrauti, psichologinį atsparumą. Pagalba sudarant palankias psichologines  sąlygas artimoje aplinkoje.

Socialinių ryšių su biologine vaiko šeima palaikymas. Tarpininkavimas ir atstovavimas užmezgant bei palaikant kontaktą su biologine vaiko šeima (tėvais, broliais, seserimis). Periodinių susitikimų organizavimas, vaiko ir jo globėjų/įtėvių interesų atstovavimas, užtikrinant saugią susitikimų aplinką.

Globos koordinatoriaus konsultacijos. Konsultacijos, kaip spręsti šeimoje kylančias problemas, kartu ieškant veiksmingų problemų sprendimo būdų, (vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, buities tvarkymo, konfliktų sprendimo klausimais) sudarant pagalbos šeimai veiksmų planą.

Savitarpio pagalbos grupių organizavimas. Grupinės diskusijos skirtos šeimoms globojančioms vaikus. Susitikimuose dalinamasi asmenine patirtimi apie buvusias ar esamas sunkias šeimynines aplinkybes, padedant vieni kitiems suprasti savo galimybes spręsti iškilusias problemas, naujai įvertinant situaciją, bei kartu ieškant alternatyvių, problemų sprendimo būdų.

Esamų globėjų ir įvaikintojų įvertinimas. Atestuoti GIMK programos mokytojai ruošia įtėvius ir globėjus, juos konsultuoja ir padeda spręsti iškilusias problemas, organizuoja susitikimus, vertina šeimas dėl galimybės priimti svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus.

„Globėjų tarnybos“ partneriai: VšĮ Paramos vaikams centras, Vilniaus sportinės gimnastikos klubas „Skrydis“, VšĮ Psichologinių konsultacijų centras, VšĮ „Individualiosios psichologijos institutas“, VšĮ „Ne imti, bet duoti“.

„Globėjų tarnybos“ kontaktai:

Globėjų tarnybos koordinatorė:
Olga Iljina
Tel.: 8-673-36347
El. paštas: olga.iljina@sos-org.lt

Globėjų tarnybos vyr. šeimų atvejo vadybininkė/psichologė:
Gedvilė Paškauskaitė
Tel.: 8-675-95622
El. paštas: gedvile.paskauskaite@sos-org.lt

Globėjų tarnybos globos koordinatoriai:

Dovilė Montvilaitė
Tel.: 8-685-62002
El. paštas: dovile.montvilaite@sos-org.lt

Skaistė Grudzinskaitė
Tel.: 8-608-43779
El. paštas: skaiste.grudzinskaite@sos-org.lt

Andrius Zinkus
Tel.: 8-673-45957
El. paštas: andrius.zinkus@sos-org.lt