Nauji draugai Kaune – Vaikų gerovės centras „Pastogė“!

Pasteoge

Nuo šių mokslo metų bendrų tikslų sieksime su naujaisiais mūsų partneriais – Vaikų gerovės centru „Pastogė“.

„Pastogė“ teikia psichosocialines paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, jų tėvams, vaikus globojančioms šeimoms, šeimynoms ir įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų specialistams.

„Pastogės“ vizija – padėti kiekvienam be tėvų globos likusiam vaikui grįžti į biologinę šeimą arba augti globėjų / rūpintojų šeimose, būti įvaikintam 🙂

„Pastogės“ misija – taikant pažangiausius psichosocialinių paslaugų metodus bei telkiant kvalifikuotų specialistų komandą darbui su laikinai iš šeimos paimtų vaikų tėvais, be tėvų globos likusiais vaikais, globėjais / rūpintojais, siekti, jog kiekvienas vaikas augų jo poreikius atliepiančioje šeimoje.

„Pastogėje“ nemokamu telefonu – 116111, teikiama anoniminė psichologinė pagalba visos Lietuvos vaikams ir paaugliams.