About Us


"Not to take, but to give" – tai nuo 2005 m. darbą su jaunimu, savanorišką veiklą ir neformaliojo ugdymo(si) procesą organizuojanti organizacija.


WHAT DO WE DO?

Dirbame su jaunimu, organizuojame savanorišką veiklą ir neformaliojo ugdymo(si) procesą Vilniaus, Kauno, Utenos apskričių regionuose, kviesdami įsitraukti į:


Nuo 2018 m. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 2V-178 (1.4) akredituota savanorišką veiklą organizuojanti organizacija.

Nuo 2020 m. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 16P-1.1-27 (5.26) akredituota organization hosting youth volunteers..

Nuo 2022 m. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų agentūros prie SADM direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 2V-289 (1.4) akredituota jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikianti organizacija.


Mūsų vertybės:

  1. Belief in change in everyone.
  2. Building trust.
  3. Reflection of all experiences.

Mūsų misija – organizuoti neformalųjį ugdymą(si) per savanorišką veiklą ir darbą su jaunimu.

Mūsų vizija – tvari visuomenė ir aplinka su kritiniu mąstymu pasižyminčia jaunąja karta.

Mūsų tikslai:

1. Plėtoti savanorystės kultūrą organizuojant savanorišką veiklą ir savanorių ugdymo(si) procesą.

2. Dirbti su jaunimu leidžiant jaunam žmogui būti savimi, kuriant sąlygas savarankiškai apsisprendus dalyvauti jaunimo poreikius atitinkančioje, atviroje ir saugioje veikloje, ypač siekiant įtraukti neaktyvius ir mažiau galimybių turinčius jaunus žmones.

3. Stiprinti su jaunimu dirbančių žmonių kompetencijas neformaliojo jaunų žmonių ugdymo srityje.