About Us


"Not to take, but to give" – tai nuo 2005 m. darbą su jaunimu, savanorišką veiklą ir neformaliojo ugdymo(si) procesą organizuojanti organizacija, kviečianti jaunimą bei vyresnio amžiaus žmones visa širdimi įsitraukti į socialinę veiklą.


WHAT DO WE DO?

Vykdome ir organizuojame darbą su jaunimu, savanorišką veiklą ir neformaliojo ugdymo(si) procesą Vilniaus, Kauno, Utenos apskričių regionuose, kviesdami įsitraukti į:


Nuo 2018 m. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 2V-178 (1.4) akredituota savanorišką veiklą organizuojanti organizacija.

Nuo 2020 m. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktoriaus 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 16P-1.1-27 (5.26) akredituota organization hosting youth volunteers..

Nuo 2022 m. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų agentūros prie SADM direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 2V-289 (1.4) akredituota jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikianti organizacija.


Mūsų vertybės:

  1. Belief in change in everyone.
  2. Building trust.
  3. Reflection of all experiences.

Mūsų misija – vykdyti ir organizuoti darbą su jaunimu, savanorišką veiklą ir neformaliojo ugdymo(si) procesą.

Mūsų vizija – is a sustainable society and a young generation with a bright future.

Mūsų tikslai:

1. To promote and organize the involvement of members of society, especially socially sensitive ones, in voluntary activities that meet their needs and capabilities.

2. Organizuoti ir vykdyti darbą su jaunimu, kuriant sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai jaunimo veiklai, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius bei mažiau galimybių turinčius jaunus žmones.

3. To organize and carry out non-formal education, public, socio-cultural, social assistance, integration of vulnerable social groups, and leisure activities.

Mūsų tasks:

1. Enabling members of society, especially the socially sensitive, to engage in voluntary activities that meet their needs and opportunities to organize the activities of volunteers and the process of education, to evaluate the activities and competencies, to reflect and provide feedback in the process of activities.

2. Organizuojant ir vykdant darbą su jaunimu taikyti open work with youth, darbo su jaunimu gatvėje, mobiliojo darbo su jaunimu, opment of youth practical skills, youth information and counseling ir (ar) kitą darbo su jaunimu formą, vykdyti neformalųjį jaunimo ugdymą ir taikyti išmaniuosius darbo su jaunimu metodus.

3. Organize and carry out leisure employment, social integration, socio-cultural activities, non-formal, informal and inclusive education that meets the needs and opportunities of volunteers, youth and other target groups.