2022

2022 m. tikslinė subsidija nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti
Pasiekti rezultatai:
 • Užtikrintas nenutrūkstamas viešųjų paslaugų teikimas, nemažinant veiklos apimties.
Tikslas: Užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą, nemažinant veiklos apimties.
Vieta: Vilniaus, Utenos, Kauno apskričių regionai.
Laikotarpis: 2022.12.05 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Gautas finansavimas: 7310 Eur.

 

2022.07.13 sutartis Nr. SVO-18
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 51
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 306
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 66
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 33
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Vilniaus apskrities regionas: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Švenčionių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Šalčininkų r. sav.
Laikotarpis: 2022.07.01-2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 20532 Eur.

 

2022.07.13 sutartis Nr. SVO-17
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 9
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 54
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 38
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 19
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Utenos apskrities regionas: Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav.
Laikotarpis: 2022.07.01-2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 3480 Eur.

 

2022.05.06 sutartis Nr. SVO-14
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Kauno apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 18
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 108
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 22
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 11
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Kauno apskrities regionas: Kauno m. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav.
Laikotarpis: 2022.07.01-2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 3902,43 Eur.

 

2022.01.06 sutartis Nr. SVO-6
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 59
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 354
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 56
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 28
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Vilniaus apskrities regionas: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Švenčionių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Šalčininkų r. sav.
Laikotarpis: 2022.01.01-2022.06.30
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 20532 Eur.

 

2021.12.23 sutartis Nr. SVO-1
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 11
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 66
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 22
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 11
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Utenos apskrities regionas: Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav.
Laikotarpis: 2022.01.01-2022.06.30
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 3828 Eur.

 

2022.01.06 sutartis Nr. SVO-4
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Kauno apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 22
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 132
 • Mokymų savanoriams skaičius: 2
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 26
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę: 13
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Kauno apskrities regionas: Kauno m. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav.
Laikotarpis: 2022.01.01-2022.06.30
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 4828,9 Eur.

 

2022.01.27 sutartis Nr. 12-JFPCE02655/2022
Vaidotų atvira jaunimo erdvė
Pasiekti rezultatai:
 • Bendras į jaunimo erdvės veiklas įsitraukusių jaunų žmonių skaičius: 821
 • Į jaunimo erdvės veiklas įsitraukusių unikalių jaunų žmonių skaičius: 118
 • Laisvalaikio užimtumo ir neformalaus ugdymo paslaugos jaunimui teiktos 150 dienų per metus, mažiausiai 3 dienas per savaitę, įskaitant šeštadienius.
 • Nuolatiniams lankytojams suteiktų individualių konsultacijų skaičius: 60
 • Bendruomenei skirtų veiklų jaunimo erdvėje skaičius: 3
 • Suorganizuotų jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo mokymų skaičius: 1
 • Suorganizuotų jaunimo stovyklų skaičius: 1
 • Suorganizuotų sociokultūrinių Lietuvos pažinimo išvykų skaičius: 3
 • Visuomenė per socialinius tinklus 487 kartus informuota apie jaunimo erdvės vykdomas veiklas.
 • Visuomenė 3 kartus informuota apie jaunimo erdvės vykdomas veiklas per žiniasklaidos priemones.
 • Jaunimo erdvės veikla 5 kartus viešinta Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos moksleiviams.
 • Prie jaunimo erdvės veiklų įgyvendinimo prisidėjo 22 partneriai – kviestiniai svečiai.
 • Darbuotojai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami mokymuose Lietuvoje ir užsienyje, iš kurių: 2 – tarptautiniai,10 – nacionalinių.
Tikslas: Vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu, siekiant sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.
Vieta: Vaidotų k., Vilniaus r. sav.
Laikotarpis: 2022.01.01-2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 11000 Eur.

 

2022.08.09 sutartis Nr. 1F-66(6.26E)
„Pasimatuok profesiją vasarą“
Pasiekti rezultatai:
 • Įdarbintų jaunų žmonių skaičius: 2
Tikslas: Suteikti galimybę 14-21 m. jaunuoliams, besimokantiems bendrojo ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, išbandyti save darbo vietoje (10 darbo dienų ar 1 mėnesį) vasaros metu, atrasti talentus ir įkvėpti jaunąją kartą pasitikėti savo galia veikti!
Vieta: Vilnius city municipality
Laikotarpis: 2022.08.08-2022.08.31
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 1172,82 Eur.

 

2022.08.08 dotacijos susitarimas Nr. 2022-2-LT02-ESC30-SOL-000091272
 Įtrauki Vaidotų jaunimo erdvė įvairiam jaunimui
Pasiekti rezultatai:
 • Į organizuojamas veiklas įsitraukusių individualių jaunų žmonių skaičius:
 • Individualiai konsultuotų jaunų žmonių skaičius:
 • Įvykdytų laisvalaikio užimtumo veiklų, atliepiančių jaunimo poreikius, motyvuojančių tobulėti, ugdyti socialinius, verslumo ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius, skaičius:
 • Mokymų ir (ar) susitikimų, skirtų iniciatyvinės grupės motyvavimui, asmeninių ir (ar) profesinių kompetencijų ugdymui, skaičius:
Tikslas: Sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.
Vieta: Vilnius district municipality
Laikotarpis: 2022.08.10-2023.08.09
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM 

Gautas finansavimas: 5510,4 Eur.

 

2022.10.27 sutartis Nr. A291-2873/22
Patyriminiai rudens mokymai jaunimui
Pasiekti rezultatai:
 •  
 •  
Tikslas: Sudaryti sąlygas jauniems žmonėms aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.
Vieta: Vilnius city municipality
Laikotarpis: 2022.10.27 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Vilniaus m. sav. administracija

Gautas finansavimas: 1100 Eur.

 

2022.04.01 sutartis Nr. A291-1105/22
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus m. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Vilnius city municipality
Laikotarpis: 2022.04.01 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Vilniaus m. sav. administracija

Gautas finansavimas: 6960 Eur.

 

2022.11.17 sutartis Nr. A26-285
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Molėtų r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Molėtai district municipality
Laikotarpis: 2022.01.17 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Molėtų r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 1218 Eur.

 

2022.04.04 sutartis Nr. A26-66
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Molėtų r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Molėtai district municipality
Laikotarpis: 2022.04.04 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Molėtų r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 1000 Eur.

 

2022.11.25 sutartis Nr. J-764
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Švenčionių r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Švenčionys district municipality
Laikotarpis: 2022.11.25 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Švenčionių r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 1248 Eur.

 

2022.03.29 sutartis Nr. J-143
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Švenčionių r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Švenčionys district municipality
Laikotarpis: 2022.03.29 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Švenčionių r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 2000 Eur.

 

2022.09.15 sutartis Nr. S-380
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Širvintų r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Širvintos district municipality
Laikotarpis: 2022.09.15 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Širvintų r. sav. administracija 

Gautas finansavimas: 800 Eur.

 

2022.10.25 sutartis Nr. 20-788
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Ukmergės r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Ukmergė district municipality
Laikotarpis: 2022.10.25 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Ukmergės r. sav. administracija 

Gautas finansavimas: 2987 Eur.

 

2022.08.31 sutartis Nr. 20-673
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Ukmergės r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Ukmergė district municipality
Laikotarpis: 2022.08.31 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Ukmergės r. sav. administracija 

Gautas finansavimas: 1000 Eur.

 

2022.04.11 sutartis Nr. S1-104
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Utena district municipality
Laikotarpis: 2022.04.11 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Utenos r. sav. administracija 

Gautas finansavimas: 1000 Eur.

 

2022.03.25 sutartis Nr. R4-212
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Ignalinos r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Ignalina district municipality
Laikotarpis: 2022.03.25 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Ignalinos r. sav. administracija 

Gautas finansavimas: 2262 Eur.

 

2022.03.21 sutartis Nr. 6-242
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Anykščių r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Anykščiai district municipality
Laikotarpis: 2022.03.21 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Anykščių r. sav. administracija 

Gautas finansavimas: 1044 Eur.

 

2022.11.18 sutartis Nr. SR(6.68 E)-672
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Zarasų r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Zarasai district municipality
Laikotarpis: 2022.11.18 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Zarasų r. sav. administracija 

Gautas finansavimas: 3074 Eur.

 

2022.12.14 sutartis Nr. 5-596
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Visagino r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Visagino r. sav.
Laikotarpis: 2022.12.14 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Visagino r. sav. administracija 

Gautas finansavimas: 2030 Eur.

 

2022.01.25 Nr. GS(9.5.3.)-55
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Šalčininkų r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą ir padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Šalčininkai district municipality
Laikotarpis: 2022.01.25 – 2022.12.31
Konkurso organizatorius:
Šalčininkų r. sav. administracija 

Gautas finansavimas: 3306 Eur.

 

Projektas Nr. 08.3.2-ESFA-K-415
„Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę 54+“
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų vyresnio amžiaus asmenų skaičius:
 • Vyresnio amžiaus asmenų konsultacijos:
 • Tutorių individualios konsultacijos:
 • Savanorių individualios konsultacijos:
 • Atvirų durų renginiai:
 • Grupiniai užsiėmimai savanoriams:
Projekto tikslas: Į savanorišką veiklą įtraukti vyresnio amžiaus žmones suteikiant jiems naujų įgūdžių, kurie padidintų galimybę grįžti į darbo rinką arba padėtų pakeisti darbo pobūdį.
Projekto vieta: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav.
Projekto laikotarpis: 2020 – 2022 m.
Konkurso organizatorius: Europos socialinio fondo agentūra

Gautas finansavimas: 2954 Eur.