2022

2022.07.13 sutartis Nr. SVO-18
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 51
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 306
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 66
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Vilniaus apskrities regionas: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Švenčionių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Šalčininkų r. sav.
Projekto laikotarpis: 2022.07.01-2022.12.31
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 20532 Eur.

 

2022.07.13 sutartis Nr. SVO-17
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 9
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 54
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 38
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Utenos apskrities regionas: Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav.
Projekto laikotarpis: 2022.07.01-2022.12.31
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 3480 Eur.

 

2022.05.06 sutartis Nr. SVO-14
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Kauno apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 18
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 108
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 22
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Kauno apskrities regionas: Kauno m. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav.
Projekto laikotarpis: 2022.07.01-2022.12.31
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 3902,43 Eur.

 

2022.01.06 sutartis Nr. SVO-6
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 59
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 354
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 56
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Vilniaus apskrities regionas: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Švenčionių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Šalčininkų r. sav.
Projekto laikotarpis: 2022.01.01-2022.06.30
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 20532 Eur.

 

2021.12.23 sutartis Nr. SVO-1
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 11
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 66
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 22
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Utenos apskrities regionas: Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav.
Projekto laikotarpis: 2022.01.01-2022.06.30
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 3828 Eur.

 

2022.01.06 sutartis Nr. SVO-4
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Kauno apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 22
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 132
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 26
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Kauno apskrities regionas: Kauno m. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav.
Projekto laikotarpis: 2022.01.01-2022.06.30
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 4828,9 Eur.

 

2022.01.27 sutartis Nr. 12-JFPCE02655/2022
Vaidotų atvira jaunimo erdvė
Pasiekti rezultatai:
 • Bendras į jaunimo erdvės veiklas įsitraukusių jaunų žmonių skaičius: 821
 • Į jaunimo erdvės veiklas įsitraukusių unikalių jaunų žmonių skaičius: 118
 • Laisvalaikio užimtumo ir neformalaus ugdymo paslaugos jaunimui teiktos 150 dienų per metus, mažiausiai 3 dienas per savaitę, įskaitant šeštadienius.
 • Nuolatiniams lankytojams suteiktų individualių konsultacijų skaičius: 60
 • Bendruomenei skirtų veiklų jaunimo erdvėje skaičius: 3
 • Suorganizuotų jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo mokymų skaičius: 1
 • Suorganizuotų jaunimo stovyklų skaičius: 1
 • Suorganizuotų sociokultūrinių Lietuvos pažinimo išvykų skaičius: 3
 • Visuomenė per socialinius tinklus 487 kartus informuota apie jaunimo erdvės vykdomas veiklas.
 • Visuomenė 3 kartus informuota apie jaunimo erdvės vykdomas veiklas per žiniasklaidos priemones.
 • Jaunimo erdvės veikla 5 kartus viešinta Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos moksleiviams.
 • Prie jaunimo erdvės veiklų įgyvendinimo prisidėjo 22 partneriai – kviestiniai svečiai.
 • Darbuotojai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami mokymuose Lietuvoje ir užsienyje, iš kurių: 2 – tarptautiniai,10 – nacionalinių.
Projekto tikslas: Vykdyti atvirą darbą su jaunimu, siekiant sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.
Projekto vieta: Vaidotų k., Vilniaus r. sav.
Projekto laikotarpis: 2022.01.01-2022.12.31
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 11000 Eur.

 

2022.08.09 sutartis Nr. 1F-66(6.26E)
„Pasimatuok profesiją vasarą“
Pasiekti rezultatai:
 • Įdarbintų jaunų žmonių skaičius: 2
Projekto tikslas: Suteikti galimybę 14-21 m. jaunuoliams, besimokantiems bendrojo ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, išbandyti save darbo vietoje (10 darbo dienų ar 1 mėnesį) vasaros metu, atrasti talentus ir įkvėpti jaunąją kartą pasitikėti savo galia veikti!
Projekto vieta: Vilniaus m. sav.
Projekto laikotarpis: 2022.08.08-2022.08.31
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 1172,82 Eur.

 

2022.08.08 dotacijos susitarimas Nr. 2022-2-LT02-ESC30-SOL-000091272
 Įtrauki Vaidotų jaunimo erdvė įvairiam jaunimui
Pasiekti rezultatai:
 • 1. Į organizuojamas veiklas įsitraukusių individualių jaunų žmonių skaičius:
 • Individualiai konsultuotų jaunų žmonių skaičius:
 • Įvykdytų laisvalaikio užimtumo veiklų, atliepiančių jaunimo poreikius, motyvuojančių tobulėti, ugdyti socialinius, verslumo ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius, skaičius:
 • Mokymų ir (ar) susitikimų, skirtų iniciatyvinės grupės motyvavimui, asmeninių ir (ar) profesinių kompetencijų ugdymui, skaičius:
Projekto tikslas: Sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.
Projekto vieta: Vilniaus r. sav.
Projekto laikotarpis: 2022.08.10-2023.08.09
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM 

Gautas finansavimas: 6888 Eur.