Services

Jaunuolių ir vyresnio amžiaus žmonių užimtumo skatinimas ir organizavimas:

 • Sudarome galimybę asmenims nuo 14 metų (moksleiviams, studentams, dirbantiems, nedirbantiems ir vyresnio amžiaus žmonėms) įsitraukti į savanorišką veiklą.

Savanorių bendrųjų, psichologinių ir pedagoginių kompetencijų ugdymas:

 • Apmokome savanorius darbui su socialiai jautriais bei mažiau galimybių turinčiais vaikais.
 • Organizuojame kompetencijų tobulinimo seminarus savanoriams (kviečiame specialistus skaityti pranešimus, vesti seminarus), skatiname pilietiškumą, empatiją, toleranciją.
 • Sudarome sąlygas savanorių savirealizacijai.

Savanorių lydėjimas veiklos procese:

 • Konsultuojame savanorius savanorystės metu iškylančiais klausimais, kartu su savanoriais analizuojame jų problemines situacijas.
 • Tarpininkaujame tarp savanorius priimančių organizacijų ir savanorių.
 • Atstovaujame savanorių interesus.
 • Paskiriame savanoriams kuratorių, kuris padeda ugdyti kompetencijas bei įgūdžius ir lydi savanorį veiklos procese, padėdamas jam į(si)vertinti savanoriškos veiklos metu įgytas / ugdomas kompetencijas.

Sociokultūrinės paslaugos savanoriams ir socialiai jautriems bei mažiau galimybių turintiems jaunuoliams:

 • Skatiname jaunuolių motyvaciją mokslo srityje.
 • Padedame jaunuoliams ruošti namų darbus, ruoštis brandos egzaminams, mokome efektyvesnio savarankiško mokymosi.
 • Padedame jaunuoliams suprasti išsilavinimo vertę, aukštojo mokslo galimybes, profesinę orientaciją.
 • Ugdome jaunuolių bei savanorių saviraišką, kūrybiškumą bei socialinį aktyvumą.
 • Organizuojame savanorių ir jaunuolių turiningą bei saugų laisvalaikio praleidimą (protų kovas, kino vakarones, menines ir kūrybines dirbtuves, ekskursijas, išvykas į kiną, teatrą, muziejus, valstybines bei kultūrines įstaigas ir kt.).
 • Organizuojame profesinio orientavimo renginius socialiai jautriems bei mažiau galimybių turintiems jaunuoliams.
 • Organizuojame savanorių ir jaunuolių dalyvavimą visuomeniniuose renginiuose, akcijose, projektuose.

Socialiai jautrių bei mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialinių bei gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas:

 • Ugdome bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
 • Ugdome pasitikėjimą savimi, savarankiškumą.
 • Ugdome empatijos, etiketo, drausmės, pagarbos svarbos suvokimą.
 • Ugdome pareigų ir atsakomybių svarbos suvokimą.
 • Informuojame, konsultuojame.
 • Padedame integruotis į visuomeninį gyvenimą.

Pagalba socialiai jautriems bei mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems emocinius išgyvenimus:

 • Padedame jaunuoliams užtikrinti emocinį stabilumą.
 • Konsultuojame (kartu su jaunuoliu analizuojame jo problemines situacijas).
 • Kalbamės individualiai.
 • Nukreipiame pas specialistus.

Savanorius priimančių organizacijų konsultavimas savanoriškos veiklos  organizavimo klausimais.

Counseling assistance for guardians, caregivers, adopters:

 • We provide information on social assistance for individuals and families.