„Waldorf“ School Library

Books„Ne imti, bet duoti“ bendradarbiauja su Waldorf mokykla, kviečia jos mokytojus į savanorių mokymus bei pritaiko jos mokymo metodus mokant globos namų auklėtinius. Siūlome pasižvalgyti po virtualią mokyklos biblioteką bei rekomenduojamos literatūros sąrašą mūsų savanoriams ir visiems, siekiantiems gilesnių pedagogikos žinių:

Visas knygų lobynas – čia:

Literatūros sąrašas:

J. Hattie „Matomas mokymas“
G. Petty „Įrodymais pagrįstas mokymas“
L. Slušnys, D. Šukytė „Ką gali mokytojas“
A. Kurienė „Kaip užauginti žmogų“ (skyrelis apie paauglystę Jums aktualus)