2023

2022.10.05 sutartis Nr. SVO-27
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 
 • Mokymų savanoriams skaičius: 
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę:
 • Mokymų savanorius priimančioms organizacijoms skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta:  Utenos apskrities regionas: Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav.
Laikotarpis: 2023.01.01-2023.06.30
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 4224 Eur.

 

2022.10.05 sutartis Nr. SVO-26
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 
 • Mokymų savanoriams skaičius: 
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę:
 • Mokymų savanorius priimančioms organizacijoms skaičius: 
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Vilniaus apskrities regionas: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Švenčionių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Šalčininkų r. sav.
Laikotarpis: 2023.01.01-2023.06.30
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 21888 Eur.

 

2023.01.06 sutartis Nr. SVO-1
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Kauno apskrities regione
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius: 
 • Mokymų savanoriams skaičius: 
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę:
 • Mokymų savanorius priimančioms organizacijoms skaičius:
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Kauno apskrities regionas: Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav.
Laikotarpis: 2023.01.01-2023.06.30
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: Eur.

 

2022.12.28 sutartis Nr. 8-JMDGA04770/2022
Mobilusis darbas su jaunimu Pagirių seniūnijoje
Pasiekti rezultatai:
 • Jaunimo ir bendruomenės susitikimų skaičius:
 • Individualiai konsultuotų jaunų žmonių skaičius:
 • Į Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE ir (ar) savanoriškas veiklas įsitraukusių jaunų žmonių skaičius:
 • Darbuotojų ir savanorių mokymų skaičius: 
 • Savaitinių darbuotojų ir savanorių susirinkimai skaičius:
 • Į organizuotas veiklas įsitraukusių individualių jaunų žmonių skaičius:
 • Išvykų į jaunimo susitelkimo vietas skaičius:
Tikslas: Atsižvelgiant į individualius Vaidotų, Pagirių ir Baltosios Vokės teritorijose gyvenančio jaunimo poreikius, užtikrinti turiningą jo laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje.
Vieta: Vilniaus r. sav. Pagirių seniūnija: Vaidotų k., Pagirių k., Baltosios Vokės k.
Laikotarpis: 2023.01.01-2023.12.31
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 20000 Eur.

 

2022.08.08 dotacijos susitarimas Nr. 2022-2-LT02-ESC30-SOL-000091272
 Įtrauki Vaidotų jaunimo erdvė įvairiam jaunimui
Pasiekti rezultatai:
 • 1. Į organizuojamas veiklas įsitraukusių individualių jaunų žmonių skaičius:
 • Individualiai konsultuotų jaunų žmonių skaičius:
 • Įvykdytų laisvalaikio užimtumo veiklų, atliepiančių jaunimo poreikius, motyvuojančių tobulėti, ugdyti socialinius, verslumo ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius, skaičius:
 • Mokymų ir (ar) susitikimų, skirtų iniciatyvinės grupės motyvavimui, asmeninių ir (ar) profesinių kompetencijų ugdymui, skaičius:
Tikslas: Sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.
Vieta: Vilnius district municipality
Laikotarpis: 2022.08.10-2023.08.09
Konkurso organizatorius:
Jaunimo reikalų agentūra prie SADM

Gautas finansavimas: 6888 Eur.

 

2022.12.27 sutartis Nr. 6-1242
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Anykščių r. savivaldybėje
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunų žmonių skaičius: 
 • Mentoriaus ir savanorio konsultacijų skaičius:
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 
 • Pelno nesiekiančių organizacijų skaičius, kuriose savanoriai kūrė pridėtinę vertę:
Tikslas: Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Vieta: Anykščiai district municipality
Laikotarpis: 2023.01.01 – 2023.12.31
Konkurso organizatorius:
Anykščių r. sav. administracija

Gautas finansavimas: 2000 Eur.