2018

Projektas Nr. A291-1931/18 (2.2.1..95-TD2)
Our
Pasiekti rezultatai:
 • Į projektą įtrauktų jaunuolių, netekusių tėvų globos, skaičius: 80
 • Į projektą įtrauktų savanorių skaičius: 60
 • Į projektą įtrauktų partnerių skaičius: 8
 • Ugdymo(si) veiklų savanoriams skaičius: 5
 • Ugdymo(si) užsiėmimų jaunuoliams, netekusiems tėvų globos, skaičius: 480
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 960
Projekto tikslas: Gerinti vaikų globos namų auklėtinių mokslo, išsilavinimo, profesijos įgijimo svarbos suvokimą, didinti užimtumą, socialinės integracijos perspektyvas, pilietinį aktyvumą, ugdyti socialinius įgūdžius ir kartu susidraugauti su vaikų globos namų auklėtiniais.
Projekto vieta: Vilnius city municipality
Projekto laikotarpis: 2018 m.
Projektą administruoja: Vilniaus m. sav. administracija

Gautas finansavimas:
1500 Eur.

 

Projektas Nr. GVP/PTS/1364
Our
Pasiekti rezultatai:
 • Į projektą įtrauktų jaunuolių, netekusių tėvų globos, skaičius: 80
 • Į projektą įtrauktų savanorių skaičius: 80
 • Į projektą įtrauktų partnerių skaičius: 4
 • Ugdymo(si) veiklų savanoriams skaičius: 9
 • Ugdymo(si) užsiėmimų jaunuoliams, netekusiems tėvų globos, skaičius: 2880
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 5760
Projekto tikslas: Gerinti vaikų globos namų auklėtinių mokslo, išsilavinimo, profesijos įgijimo svarbos suvokimą, didinti socialinės integracijos perspektyvas, pilietinį aktyvumą, ugdyti socialinius įgūdžius ir kartu susidraugauti su vaikų globos namų auklėtiniais.
Projekto vieta: Vilniaus m. sav., Kauno m. sav., Panevėžio m. sav.
Projekto laikotarpis: 2018 – 2020 m.
Projektą administruoja: VšĮ Geros valios projektai

Gautas finansavimas: 2145,96 Eur.