Operating principles

„NOT TO TAKE, BUT TO GIVE“ OPERATING PRINCIPLES

1. Voluntary – – asmenys VšĮ „Ne imti, bet duoti“ veikloje dalyvauja savo laisva valia, renkasi veiklos pobūdį bei formą, savo noru dalyvauja inicijuojant veiklas, priima sprendimus ir prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą.

2. Active participation in the (self)-education process – – aktyvumo siekiama skiriant laiko asmeninio patyrimo įvardijimui ir suvokimui, kviečiant prisidėti ieškant veiklų temų ir formų, skatinant imtis iniciatyvos ir įsitraukti jas įgyvendinant.

3. The principle of integrity – – visuminis požiūris į asmenį, veiklos tikslus ir metodus; neignoruojami nei jausmai, nei protas, nei fiziologija; kreipiamas dėmesys tiek į asmenį, tiek į grupę, tiek į temą.

4. Learning from experience – – šis procesas veiklos metu yra grindžiamas patyrimu, kuris įgauna prasmę tik tada, kai yra suvoktas ir įsisąmonintas. Todėl patyrimas yra aptariamas (reflektuojamas) ir įvardijamas, daromos išvados, kurios įprasminamos, jei pritaikomos gyvenime.

5. Open and informal communication – – VšĮ „Ne imti, bet duoti“ veikla yra saugus procesas, kuriame asmuo gali būti savimi, dalindamasis gyvenimo patirtimi, atskleisdamas ir savo silpnąsias puses, nebijodamas suklysti ir pripažinti savo klaidas. Bendravimas yra paremtas tarpusavio pasitikėjimu ir lygiavertiškumu. Tai erdvė mokymuisi iš savo klaidų, mokymuisi vieniems iš kitų.

6. Creation of a non-competitive environment – – VšĮ „Ne imti, bet duoti“ veikla yra erdvė, kurioje vengiama dirbtinės konkurencinės įtampos.

7. Group-process oriented (self)education – groups learn to elucidate interpersonal relationships, make cooperative decisions, share tasks and responsibilities. Individual self-education is also heightened in group work.

8. Benefit to the well-being of society and the individual – – dalyvavimas VšĮ „Ne imti, bet duoti“ veikloje sudaro dalyviams galimybę aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina asmeninę saviraišką ir tobulėjimą.

9. Collaboration – – VšĮ „Ne imti, bet duoti“ veikla grindžiama tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti poreikius bei galimybes.

10. Variety and flexibility – – veikla gali būti atliekama įvairiose visuomenei naudingos veiklos srityse. VšĮ „Ne imti, bet duoti“ ir veiklos dalyvis gali susitarti dėl įvairių veiklos formų ir būdų, taip pat juos keisti.