VolunteeringSavanorystės kokybišką ir sklandų procesą užtikrina mentoriai – asmenys, kurie atsako už asmeninę pagalbą savanoriams visą jų savanorystės kelią.

 

KĄ VEIKIA MENTORIUS?

1. Nustato savanorio bei savanorius priimančių organizacijų poreikius ir galimybes.

2. Kuria saugią erdvę refleksijai.

3. Struktūruoja savanorio mokymo(si) procesą, padeda į(si)vertinti ugdomas kompetencijas.

4. Dirba su savanoriais individualiai ir grupėje.

5. Teikia metodinę pagalbą, mokymus ir konsultuoja savanorius priimančias organizacijas.

6. Padeda pasirinkti savanorio poreikius atitinkančią priimančią organizaciją.

7. Užtikrina savalaikį informacijos pateikimą savanoriams ir savanorius priimančioms organizacijoms, teikia grįžtamąjį ryšį veiklos procese.