2019

Projektas Nr. 22-1821
Our
Pasiekti rezultatai:
 • Į projektą įtrauktų jaunuolių, netekusių tėvų globos, skaičius: 30
 • Į projektą įtrauktų savanorių skaičius: 10
 • Į projektą įtrauktų partnerių skaičius: 1
 • Ugdymo(si) veiklų savanoriams skaičius: 6
 • Ugdymo(si) užsiėmimų jaunuoliams, netekusiems tėvų globos, skaičius: 120
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 240
Projekto tikslas: Gerinti Panevėžio vaikų globos namų auklėtinių mokslo, išsilavinimo, profesijos įgijimo svarbos suvokimą, didinti užimtumą, socialinės integracijos perspektyvas, pilietinį aktyvumą, ugdyti socialinius įgūdžius ir kartu susidraugauti su vaikų globos namų auklėtiniais.
Projekto vieta: Panevėžio m. sav.
Projekto laikotarpis: 2019 m.
Projektą administruoja:
Panevėžio m. savivaldybės administracija

Gautas finansavimas: 3500 Eur.

 

Projektas Nr. A291-2107/19
Our
Pasiekti rezultatai:
 • Į projektą įtrauktų jaunuolių, netekusių tėvų globos, skaičius: 60
 • Į projektą įtrauktų savanorių skaičius: 60
 • Į projektą įtrauktų partnerių skaičius: 8
 • Ugdymo(si) veiklų savanoriams skaičius: 9
 • Ugdymo(si) užsiėmimų jaunuoliams, netekusiems tėvų globos, skaičius: 480
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 960
Projekto tikslas: Gerinti vaikų globos namų auklėtinių mokslo, išsilavinimo, profesijos įgijimo svarbos suvokimą, didinti užimtumą, socialinės integracijos perspektyvas, pilietinį aktyvumą, ugdyti socialinius įgūdžius ir kartu susidraugauti su vaikų globos namų auklėtiniais.
Projekto vieta: Vilnius city municipality
Projekto laikotarpis: 2019 m.
Projektą administruoja:
Vilniaus m. savivaldybės administracija

Gautas finansavimas:
2000 Eur.

 

Projektas Nr. SVO1-26
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunuolių skaičius: 32
 • Mentorių ir savanorių konsultacijų skaičius: 192
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 3
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 7640
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą įtraukiant jaunus žmones nuo 14 iki 29 metų ir suteikti jiems naujų įgūdžių geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Vilnius city municipality
Projekto laikotarpis: 2019 m.
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

Gautas finansavimas:
9500 Eur.

 

Projektas Nr. SVO1-7
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunuolių skaičius: 10
 • Mentorių ir savanorių konsultacijų skaičius: 60
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 9
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 2400
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą įtraukiant jaunus žmones nuo 14 iki 29 metų ir suteikti jiems naujų įgūdžių geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Panevėžio m. sav.
Projekto laikotarpis: 2019 m.
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

 

Gautas finansavimas: 3000 Eur.

 

Projektas Nr. SVO1-6
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas
Pasiekti rezultatai:
 • Į savanorišką veiklą įtrauktų jaunuolių skaičius: 10
 • Mentorių ir savanorių konsultacijų skaičius: 60
 • Savanorius priimančių organizacijų konsultacijų skaičius: 12
 • Savanorių savanoriškai veiklai skirtų valandų skaičius: 2400
Projekto tikslas: Organizuoti jaunimo savanorišką tarnybą įtraukiant jaunus žmones nuo 14 iki 29 metų ir suteikti jiems naujų įgūdžių geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Projekto vieta: Kauno m. sav.
Projekto laikotarpis: 2019 m.
Projektą administruoja:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

Gautas finansavimas:
3000 Eur.