Vaidotų atviras jaunimo centras – VAJE


Vaidotų atviras jaunimo centras – VAJE – tai vieta, kurioje vykdomas darbas su jaunimu, kuriant sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai jaunimo veiklai, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius bei mažiau galimybių turinčius jaunus žmones.
 

Vykdant darbą su jaunimu taikomos atvirojo darbo su jaunimujaunimo praktinių įgūdžių ugdymojaunimo informavimo ir konsultavimo darbo su jaunimu formos, vykdomas neformalusis jaunimo ugdymas ir taikomi išmanieji darbo su jaunimu metodai.Nuo 2023 m. Vaidotų atviras jaunimo centras – VAJE yra Jaunimo reikalų agentūros prie SADM direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 18P-40(5.52E) akredituota jaunimo savanorius priimanti organizacija.