Volunteer-tutor program

The program’s purpose – suteikti tėvų globos netekusiems vaikams individualią ugdomąją ir emocinę pagalbą būnant savanoriu–korepetitoriumi ir padedant vaikams suprasti išsilavinimo svarbą, užpildyti mokymosi spragas, išmokti kurti pasitikėjimu grįstus santykius, įsilieti į darbo rinką.

Programa orientuota į vaikus, ypač į patiriančius socialinę atskirtį, esančius iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų bei socialinės rizikos šeimų, netekusius tėvų globos, gyvenančius vaikų globos namuose arba su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais (toliau – Vaikus).


We invite you to wholeheartedly participate in active, long-term volunteering in children's care homes, daycare centers, and socially sensitive families. Becoming a tutor and a friend, helping to learn and grow, inspire hope and connect – this describes the essence of this activity.

Become a volunteer-tutor. Visit a children's care home or daycare center and teach your pupil the thing you know best! You can teach subjects taught at school: Lithuanian, mathematics, English, chemistry, physics... or offer us the original idea – your lesson.

Mes tikime, kad skiriamas laikas ir pastangos yra brangesni už materialinę paramą. Nuolatinis dėmesys – vertingesnis už vienkartinį. Užmegztas ryšys su Vaiku – neįkainojamas. Savo darbais siekiame atspindėti „Ne imti, bet duoti“ vertybes – tikėjimą pokyčiu kiekviename, pasitikėjimo kūrimą, visų patirčių refleksiją.With this program, we aim to:

1. Skatinti Vaikų domėjimąsi menu, kultūra, mokslu, padėti užpildyti mokymosi spragas, gilinti akademines žinias, išmokyti efektyvesnio savarankiško mokymosi, atsakomybės, padėti suprasti išsilavinimo vertę, suteikti žinių apie aukštojo mokslo galimybes, profesinę orientaciją, padėti ruoštis brandos egzaminams.

2. Mažinti Vaikų socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti jų pasitikėjimą savimi ir padėti (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką bei gyvenamąją aplinką.HOW TO BECOME A VOLUNTEER?

Step 1 – Filling in the registration form. People over the age of 16 can participate in the program.

Step 2 – Participation in an information meeting presenting the progress and conditions of the Volunteer-tutor program. Motivational interviews are held with potential volunteers, their opportunities and needs are identified, and organizations hosting volunteers are presented. After the information meeting, a questionnaire is sent to all participants regarding their decision to participate in the program, the choice of the organization hosting the volunteers, and registration for the introductory training of the volunteers of the program.

Step 3 – Participation in a tripartite meeting of a volunteer, the mentor, and the curator of a selected volunteer receiving organization, which discusses everyone's expectations, opportunities, the progress of signing a contract, and starting volunteering.

Step 4 – dalyvavimas įvadiniuose mokymuose, kurių metu savanoriams suteikiamos bazinės žinios apie darbo su Vaikais specifiką ir pobūdį.

Step 5 – A tripartite volunteering contract is signed for 1 school year

Step 6 – savanorio palydėjimas į savanorį priimančią organizaciją, supažindinimas su paskirtu Vaiku, savanorį priimančios organizacijos taisyklėmis.

Step 7 – atsakingas ir sąžiningas savanoriškos veiklos vykdymas savanorį priimančioje organizacijoje ne mažiau kaip 2 val. per savaitę, 8 val. per mėn., reguliariai susitinkant su Vaiku visus mokslo metus.

Step 8 – dalyvavimas grupiniuose mentoriaus ir savanorių susitikimuose 2 kartus per mėn. Tai yra savanorių ugdymo(si) procesas, privalus kokybiškam darbui su Vaikais užtikrinti ir asmenines kompetencijas ugdyti.

 

Programos koordinatorė monika.uzkuriene@nibd.lt

+37064522627

 

ORGANISATIONS HOSTING VOLUNTEERS

In Vilnius city municipality

The name of the organization Address
Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai V. Grybo g. 29, Vilnius*
VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ Ozo g. 37, Vilnius*
Vilniaus vaikų socialinės globos namuose „Gilė“ Lakštingalų g. 9, Vilnius*
VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras J. Matulaičio a. 3, Vilnius
VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ Jaunimo namai Nedruvos g. 13, Vilnius
Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai Džiaugsmo g. 45, Vilnius*
„SOS Globėjų tarnyba“ Families in social difficulties.
Vilniaus miesto socialinės paramos centras Families in social difficulties.
„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas Families in social difficulties.

*The volunteering organization has more places to volunteer.

 

In Vilnius district municipality

The name of the organization Address
„SOS Globėjų tarnyba“ Families in social difficulties.

 

In Kaunas city municipality

The name of the organization Address
Vaikų gerovės centras „Pastogė“ P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas
Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos dienos centras „Vaikų stotelė“ Gedimino g. 5A, Kaunas
VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centras“ Jonavos g. 14, Kaunas
Kauno arkivyskupijos Caritas programa „Vaiko gerovės institutas“ Jonavos g. 14, Kaunas
Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vaikų dienos centras A. Juozapavičiaus pr. 60, Kaunas
VšĮ „Gerumo rankos“ Linkuvos g. 58, Kaunas
VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ vaikų dienos centras „Santara“ Baltų pr. 51, Kaunas

 

In Panevėžys city municipality

The name of the organization Address
Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai Staniūnų g. 41, Panevėžys