Išlydint senus, pasitinkant naujus mokslo metus: kasmetinio išvažiuojamojo posėdžio rezultatai

Rugpjūtį „Ne imti, bet duoti“ komandos lyderiai pasitinka darbingai. Pirmosiomis mėnesio dienomis vyko kasmetinis išvažiuojamasis posėdis, kuriame aptartos bei įvertintos 2019–2020 m. m. veiklos, taip pat parengtos 2020–2021 m. m. veiklos gairės ir planai.

Užutrakyje susibūrę NIBD komandos lyderiai analizavo per pastaruosius mokslo metus nuveiktus darbus, įvertino pakitusias veiklų sąlygas bei sprendimų, priimtų visuotinės COVID-19 pandemijos akivaizdoje, rezultatus. Metiniame posėdyje aptarti tobulintini strateginiai veiksmai, naujos idėjos, siektini uždaviniai, taip pat džiuginantys pasiekimai.

Kiekvieną mėnesį organizacija rengia posėdžius, todėl metinio susitikimo metu pirmiausiai aptarti naujausi po paskutiniojo posėdžio įgyvendinti darbai, analizuoti kompetencijų tobulinimo seminarai, naujai į organizacijos veiklas integruota Badgecraft.eu ženkliukų rinkimo sistema, kai asmuo įgyja tam tikras kompetencijas: bendravimo gimtąja kalba, skaitmeninio raštingumo ir kt. Posėdyje patvirtintas naujas organizacijos ženklelių, patvirtinančių savanoriškos veiklos metu į(si)vertintas kompetencijas, katalogas. Taip pat aptarti individualūs veiklos planai, kuriuos kiekvienas komandos narys asmeniškai susidaro vieneriems veiklos metams.

Išvažiuojamajame posėdyje analizuotas grįžtamasis ryšys apie savanorių veiklą ir drauge apsvarstyti sudėtingesni atvejai, apžvelgta siūlomos savanorystės verslui programos situacija, savanorių iš projekto „Savanorystės vasara 20“ ir Jaunimo savanoriškos tarnybos veiklos. „Savanorystės vasara 20“ – tai tęstinė iniciatyva, startavusi praėjusią vasarą ir sulaukusi daugiau nei 100 dalyvių. Iniciatyva skirta išbandyti savanorystę tiems, kurie dar nėra savanoriavę, mažai žino apie savanoriškas veiklas arba vasarą, atsiradus daugiau laiko, nori prasmingai praleisti laisvalaikį. Naudodamiesi programa į NIBD veiklas šiais metais įsijungė 4 trumpalaikiai savanoriai.

2020–2021 m. m. sezonas žada naujus iššūkius ir siekius. Posėdyje aptarti būsimi galimi mokymai, atliepiantys individualius savanorių bei komandos kompetencijų tobulinimo poreikius. Aptarta Kauno kolegijos renginio „Karjeros dienos’20“ koncepcija, taip pat akcijos „Darom 2020“ gairės. Prie pastarosios akcijos puoselėjimo ir gamtos saugojimo NIBD savanoriai prisideda jau ne vienerius metus. Tai tapo savita organizacijos tradicija.

Atsižvelgiant į pasaulį apėmusią pandemiją ir jos keliamas grėsmes, karantino, privertusio atrasti naujas veiklos galimybes patirtis, aptarta nuotolinio savanorių darbo koncepcija. Tikime, kad nauji planai ir veiklos padės stiprinti organizaciją ir prisidės prie NIBD vertybių puoselėjimo.