Vaidotų atvira jaunimo erdvė – VAJE tampa pirmuoju jaunimo centru Vilniaus r. savivaldybėje

2022 metų sausio mėnesį Vaidotų šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos namuose pradėjo veikti VšĮ „Ne imti, bet duoti“ Vaidotų atvira jaunimo erdvė – VAJE. Tai vieta, kurioje vykdomas darbas su jaunimu, kuriant sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai jaunimo veiklai, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones.

Atvirosios jaunimo erdvės kūrimas buvo nemažas iššūkis kiekvienam prisidėjusiam prie jos atsiradimo. Jaunimo darbuotojai, savanoriai turėjo nemažai baimių ir nerimo dėl veiklų patrauklumo, galimo jaunimo abejingumo, geografinių, kultūrinių, kalbinių ir tautinių iššūkių, taip pat bendruomenės uždarumo ir nenoro eiti į dialogą su jaunimu.

Ryžtasi pasikliauti atlikto tyrimo išvadomis apie jaunimo užimtumo ir neformaliojo ugdymo(si) poreikį ir įkurti Vaidotų atvirą jaunimo erdvę. Vos per pirmą jaunimo erdvės veiklos pusmetį (6 mėnesius), pastebėtas nemažas vietos ir aplinkinių gyvenviečių jaunimo susidomėjimas ir įsitraukimas į jaunimo erdvėje organizuojamomis veiklas.

Matant tokį jaunimo poreikį ir įsitraukimą neformaliojo ugdymo(si) veiklas, kreipėmės į JRA ekspertus, kad įvertintų mūsų vykdomo darbo su jaunimu kokybę. Pagal JRA eksperto atliktą identifikavimą, remiantis Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. patvirtintu Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašu, atitinkame jaunimo centrams keliamus reikalavimus, todėl nuo 2022.06.21 tampame Vaidotų atviru jaunimo centru – VAJE ir esame pirmasis jaunimo centras Vilniaus rajono savivaldybėje! Toliau kryptingai tęsdami savo veiklą sieksime užpildyti jaunimo užimtumo ir neformaliojo ugdymo(si) spragas Vilniaus rajono savivaldybėje.

Popiežius Jonas XXIII (1958 – 1963) yra pasakęs, kad daug kas kalba apie jaunus žmones, bet ne daug kas kalba su jaunais žmonėmis. Vaidotų jaunimo centro darbuotojų ir savanorių tikslas – kalbėtis ir išgirsti jaunus žmones padedant jiems diskutuoti apie įvairias patirtis, išsakyti tiek džiugesius, tiek skaudulius. Tik nuo jaunų žmonių priklauso, kokią visuomenę turėsime ateityje.

Pilną straipsnį kviečiame skaityti čia: https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/vaidotu-atvira-jaunimo-erdve-vaje-tampa-jaunimo-centru-1038-1913756