Savanorius priimančių organizacijų mokymai ir JST pažymėjimų įteikimo renginys Anykščių r. savivaldybėje

2022 m. kovo 17 d. Anykščiuose organizavome mokymus Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) programos savanorius priimančių organizacijų kuratoriams ir drauge su savivaldybės meru bei jaunimo reikalų koordinatore įteikėme pažymėjimus programą baigusiems savanoriams.

Anykščiuose šiuo metu yra 10 akredituotų organizacijų, galinčių priimti jaunimo savanorius pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį: Anykščių jaunimo klubas, Anykščių jausmų ratas, Anykščių menų centras, Anykščių regioninio parko direkcija, Anykščių socialinės globos namai, Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras, Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija, Šeimos idėjų centras, Anykščių jaunimo darbo centras (Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).

Renginio metu savanorius priimančių organizacijų kuratoriams buvo pristatytos Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo tvarkos aktualijos ir naujovės, dar kartą akcentuoti pagrindiniai programos aspektai. Savanorius priimančių organizacijų kuratoriai pasidalino gerąja patirtimi bei pasitikrino savo žinias ir gebėjimus, reikalingus lydint savanorius jaunimo savanoriškos tarnybos metu.

Po priimančiųjų organizacijų kuratorių mokymų savivaldybės meras įteikė JST programos baigimo pažymėjimus keturioms savanorėms, kurios sėkmingai baigė intensyvią šešių mėnesių savanorystę.

Iš viso Anykščių rajone praėjusių metų antrą pusmetį JST programą įveikė 5 jaunuoliai: Anykščių menų centre – 2, Anykščių globos namų Svėdasų senelių globos namuose – 1,  Anykščių rajono socialinių paslaugų centre – 2.

Dėkojame savivaldybės administracijai su jaunimo reikalų koordinatore priešaky už bendradarbiavimą įgyvendinant Jaunimo savanoriškos tarnybos programą Anykščių r. savivaldybėje.