Ne imti, bet duoti komanda kelia kvalifikaciją Kaune

Kovo 10 dieną Savanorių-korepetitorių programos koordinatorė ir Vaidotų atviros jaunimo erdvės – VAJE jaunimo darbuotoja pradėjo Kaune dalyvaudamos mokymuose „Kaip kurti atvirumo ir įtraukties kultūrą darbe su jaunimu“.
Mokymų metu dalintasi Europos šalių patirtimi ir atliktomis studijomis apie jaunimo įtraukties metodikas, pasidalinta įrankiu, kuris padeda į(si)vertinti, kiek organizacija atliepia jaunimo poreikius. Stengiamasi, kad ne tik savanoriai keltų savo kompetencijas savanoriaudami ir kiekvieną mėnesį dalyvaudami kompetencijų tobulinimo seminaruose, bet ir darbuotojai nenustotų tobulėti ir vis atnaujintų turimas ir įgytų naujų žinių.

Dėkojame VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“ už galimybę tobulėti.