Mokinių komandinio darbo gebėjimų stiprinimo pamokas Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje

Nuo 2022 m. pirmojo bandymo derinti formalųjį ugdymą su neformaliuoju vedant integruotas pamokas Vilniaus r. Pagirių gimnazijos mokiniams Vaidotų atvirame jaunimo centre – VAJE, 2023 m. pradėtas vykdyti mobilusis darbas su jaunimu žengia į sekantį etapą.
 
Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE komanda vykdydama mobilųjį darbą su jaunimu Pagirių seniūnijoje 2023.06.05-09 dienomis, remiantis neformaliojo ugdymo principais, vedė mokinių komandinio darbo gebėjimų stiprinimo pamokas Vilniaus r. Pagirių gimnazijos 8 klasių mokiniams.
 
Šių susitikimų tikslas – stiprinti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją, skatinti tarpusavio pasitikėjimą ir pagarbą.

Visą savaitę mokiniai atlikdami grupines ir individualias veiklas mokėsi geriau pažinti save ir savo bendraklasius, išgryninti asmenines savybes, atpažinti savo bendraklasių stiprybes. Mokiniai ugdė savo toleranciją ir pakantumą kitokiai nuomonei, mokėsi reflektuoti individualias ir grupės patirtis, klausytis kitų ir teiki konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, veikti komandiškai formalioje ir neformalioje aplinkoje, siekti bendrų tikslų, prisiimti komandinę atsakomybę už kiekvieną asmenį ir individualią atsakomybę už visą komandą.
Ką veikia darbuotojai, vykdantis mobilųjį darbą su jaunimu? Dirbdami su jaunais žmonėmis jų kasdienėje aplinkoje skatina asmeninį ir socialinį jaunimo tobulėjimą, socialinę integraciją, stiprina jauno žmogaus prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus, praktinius įgūdžius, įgalina aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje.
 
Mobilųjį darbą vykdome remiantis
šiais darbo su jaunimu principais, iš kurių esminiai yra:
  • Safe environments - conditions are ensured for a young person to learn, act, and implement ideas safely without experiencing physical and psychological violence.
  • Building a relationship – vykdant darbą su jaunimu kuriami pasitikėjimu grįsti jaunimo darbuotojo ir jauno žmogaus santykiai. Jaunimo darbuotojo užduotis – užmegzti santykį su jaunu žmogumi, orientuojantis į jo kasdienybę.
  • Learning from experience - work with young people is based on the young person's personal experience and self-evaluation.
  • Joint activities – vykdant veiklas mokomasi spręsti problemas grupėje, sprendimus priimti bendradarbiaujant su kitais asmenimis, dalijantis su jais darbais ir (ar) atsakomybe.
  • Open and informal communication – jaunimo darbuotojo ir jauno žmogaus santykis yra paremtas tarpusavio pasitikėjimu ir lygiavertiškumu.
 
Už galimybę vykdyti mobilųjį darbą su jaunimu dėkojame Jaunimo reikalų agentūrai prie SADM, o už nuoširdų bendradarbiavimą derinant formalų mokymąsi su neformaliu dėkojame Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos administracijai ir, žinoma, mokiniams už aktyvų įsitraukimą.