Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių mokymai Vilniaus mieste

2022.03.26 20 motyvuotų jaunuolių šeštadienio rytą pradėjo anksti ir darbingai. Programos dalyviai rinkosi į mokymus, kurių metu turėjo galimybę geriau pažinti kitus savanorius. Taip pat dalyvaujant veiklose siekė geriau pažinti savo asmenybės bruožus, juos įvardinti.

Atliekant užduotis individualiai ir grupėse tobulino bendravimo, bendravimo, kritinio mąstymo ir mokėjimo mokytis kompetencijas.
Mokymų metu savanoriai turėjo galimybę pabendrauti su jau programą baigusiais savanoriais ir gauti praktinių patarimų, kaip sėkmingai įveikti programą.