Dar daugiau gerų darbų Kaune!

Gerumo rankos

Dar daugiau gerų darbų Kauno mieste darysime su VšĮ „Gerumo rankos“!

Atviros jaunimo erdvės „Gerumo rankos“ – komanda susibūrė tam, kad galėtų padėti vaikams ir jų šeimoms sėkmingai integruotis į visuomenę. Organizacijos benruomenė matydama aplink esančias problemas, nusprendė ieškoti įvairių sprendimo būdų. Vasaros metu daugumai vaikų trūksta užimtumo, todėl organizacijos purpose – nemokamos stovyklos, kurių metu moksleiviai ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir lanko įvairius užsiėmimus bei pamokėles, kurios turi išliekamąją vertę.

VšĮ „Gerumo rankos“ vizija – vaikų neformalus ugdymas, socialinė pagalba siekiant sėkmingos integracijos į visuomenę, savanorystės skatinimas.

VšĮ „Gerumo rankos“ misija – padėti vaikams, jaunimui ir jų tėvams pasirinkti teisingą gyvenimo kelią, remiantis krikščioniškomis vertybėmis.