Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Birštono gimnazijoje

2023.12.12 vyko Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Birštono gimnazijoje. Pristatymą 11-12 klasių moksleiviams pradėjome nuo interaktyvių užduočių, kurios padėjo įsivertinti moksleivių
savanorystės patirtis. Maloniai nustebino, kad didžioji dauguma moksleivių jau yra išbandę savanorystę ir kas dar džiugiau – ją ir toliau tęsia. Po trumpos diskusijos apie savanorystės naudą leidomės į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą. Pakalbėjome apie savanorystės galimybes Birštone, padiskutavome apie
Jaunimo savanoriškos tarnybos programos teikiamą naudą jauno žmogaus asmeniniam ugdymuisi ir orientuojantis karjeros paieškose. Į susitikimą atvyko ir savanorius priimančių organizacijų atstovės iš Birštono viešosios bibliotekos ir Nemuno regioninio parko. Šių įstaigų kuratorės pristatė atstovaujamas
organizacijas bei jose vykdomas veiklas, prie kurių gali prisidėti savanoriai. Džiugu, kad šioje savivaldybėje yra neabejingų savanorystei jaunų žmonių ir savanorius priimančių organizacijų, matančių prasmę savanorystėje.

Susitikimas su Prienų globos namų kuratoriumi ir savanoriu

2023.12.12 vyko susitikimas su Prienų globos namų kuratoriumi ir savanoriu. Prie puodelio arbatos aptarėme savanorio Mato penkių mėnesių savanorystės patirtį Prienų globos namuose. Jaunuolis išsamiai pristatė įgyvendintas veiklas, pasidžiaugė, jog ši savanorystės patirtis jam leido lavinti empatijos jausmą bei komunikaciją su vyresnio amžiaus žmonėmis. Kuratoriaus taip pat džiaugėsi savanorio padaryta pažanga, jo
aktyviu įsitraukimu į vykdomas organizacijos veiklas ir tuo, jog pats ėmėsi inciatyvos organizuojant koncertą senjorams. Džiugu matyti veiklų ir inciatyvų jaunimą Prienų mieste!

Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Prienų „Žiburio“ gimnazijoje

2023.12.12 vyko Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Prienų „Žiburio“ gimnazijos 9-10 klasių moksleiviams. Pristatymą pradėjome nuo interaktyvių užduočių, kurių metu jaunuoliai dalinosi savo turima trumpalaikės savanorystės patirtimi. Įsivertinę savanorystės patirtis, kalbėjome apie Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, jos ypatumus ir suteikiamas galimybes jaunam žmogui, organizacijas Prienų rajone, kuriose galima savanoriauti ir mokytis šios programos rėmuose.

Savanorių–korepetitorių išvyka į „Skalvijos“ kino teatrą

2023.12.09 savanoriai–korepetitoriai ir jų jaunesnieji draugai vyko į „Skalvijos“ kino teatrą. Šeštadienio popietė prasidėjo nuo filmo premjeros „Noras“ peržiūros. Filmo siužetas sužavėjo jaunuolius, o pagrindinės veikėjos Ašos optimizmas ir humoro jausmas padovanojo žiūrovams gerą nuotaiką. Pagrindinė filmo mintis – tikra draugystė, atkaklus norų ir tikslų siekimas nepaisant sudėtingiausių iššūkių. Filmas puikiai atspindėjo savanorių–korepetitorių programos idėją – nuoširdus tikėjimas siekiamu tikslu išsipildo ir atneša neįkainojamą vertę – tikrą draugystę ir pasitikėjimą. Dėkojame „Skalvijai“ už galimybę pasimėgauti įkvepiančiu kinu!

 

Susitikimas su Vilniaus m. savanorius priimančių organizacijų kuratoriais

2023.12.01 ir 2023.12.07 vyko susitikimas su Vilniaus m. savanorius priimančių organizacijų kuratoriais. Susitikimo metu aptarėme Jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo kokybę ir efektyvumą organizuojant veiklas savanoriams, aptarėme savanorių motyvaciją ir palaikymą, užduotis, iššūkių įveikimo būdus.
Kuratoriai dalijosi darbo su savanoriais patirtimi ir savanorių pažanga ugdymo(si) procese savanorystės metu. Džiugu, kad savanorystė prisideda ne tik prie savanorių asmeninio tobulėjimo, bet ir padeda kuratoriams įgyti naujų kompetencijų.

Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Jonavos kultūros centre

2023.11.29 vyko Jaunimo savanoriškos tarnybos programos pristatymas Jonavos kultūros centre. Pristatymą pradėjome nuo aktyvių, nuotaiką pakeliančių užduočių. Smagiai pradėję susitikimą leidomės į trumpą diskusiją apie Jaunimo savanoriškos tarnybos programą bei šios programos suteikiamas galimybes. 9-12 klasių moksleiviai aktyviai įsitraukė į diskusiją ir noriai uždavė jiems rūpimus klausimus apie šią programą. Pristatymo pabaigėme aptarimu, kokiose organizacijose galima savanoriauti Jonavos rajone.

Susitikimas su Jonavos r. Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorėmis

2023.11.24 vyko susitikimas su Jonavos r. Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorėmis. Susitikimą pradėjome nuo susipažinimo klausimų kortelių, kadangi savanorės atvyko iš skirtingų organizacijų. Tai leido geriau pažinti vienai kitą ir lengviau užmegzti atvirą pokalbį. Po susipažinimo leidomės į lapkričio mėnesio savanorystės patirties aptarimą. Savanorės išsamiai papasakojo su kokiais sunkumais ir maloniais nutikimais susidūrė per pastarąjį mėnesį. Įvardino įgyvendintas veiklas bei kaip šios
veiklos padėjo išmokti vertingų gyvenimiškų pamokų. Savanorės džiaugėsi pasirinktomis organizacijomis ir tuo, jog jose atliekamos veiklos naudingos ne tik organizacijai, bet ir jų pačių kompetencijų ugdymui.

Susitikimas su Kaišiadorių r. Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorėmis

2023.11.17 vyko susitikimas su Kaišiadorių r. Jaunimo savanoriškos tarnybos programos savanorėmis. Susitikimą su savanorėmis pradėjome nuo susipažinimo žaidimų, leidžiančių geriau pažinti vienai kitą. Kai artimiau susipažinome, pradėjome lapkričio mėnesio veiklos ir ugdymosi įsivertinimą. Pirmoji užduotis padėjo apmąstyti pastarojo mėnesio iššūkius ir jų dėka gautas patirtis. Antroji užduotis padėjo įsivertinti
lapkričio mėnesio patirčių savanorystėje pamokas. Merginos noriai dalinosi patirtimi, į(si)vardino iššūkius, išmoktas pamokas bei šauniai įsivertino įgytas kompetencijas savanorystės metu.

 

Jaunimo savanoriškos tarnybos pristatymas Vilniaus Žemynos gimnazijoje

2023.11.09 vyko savanorystės programų pristatymas Žemynos gimnazijoje. Pristatymą pradėjome nuo interaktyvių klausimų, kurie leido jaunuoliams pasidalinti turima savanorystės patirtimi bei atskleisti kokie darbai, organizacijos ar žodžiai jiems labiausiai asocijuojasi su savanoryste. Devintų klasių moksleiviams pristatėme trumpalaikės savanorystės, Savanorių-korepetitorių bei Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorystės programas. Pristatėme kiekvienos iš šių programų ypatumus bei privalumus, pasidalinome savo patirtimi. Pristatymo pabaigoje turėjome linksmą BLITZ klausimų turnyrą, kurio metu į užduotus klausimus apie savanorystę teisingai atsakiusiems jaunuoliams įteikėme prizus.

Continue reading

Susitikimas su Jaunimo savanoriškos tarnybos Kaišiadorių rajono savanorius priimančių organizacijų kuratoriais

2023.11.07 vykome į susitikimą su Kaišiadorių rajono savanorius priimančių organizacijų kuratoriais. Susitikimo metu aptarėme Jaunimo savanoriškos tarnybos programos reikalavimus, pristatėme žiniaraščių pildymo rekomendacijas, dalijomės darbo su savanoriais patirtimis. Aptarėme esamų savanorių daromą pažangą ir asmeninį tobulėjimą. Išgryninome, kad Jaunimo savanoriška tarnyba akivaizdžiai padeda jaunuoliams ugdyti sąmoningumą ir tobulinti asmenines kompetencijas. O kuratoriai yra tie žmonės, kurie lydi savanorį jo mokymosi kelyje, todėl jų vaidmuo šioje savanorystės programoje yra ypatingai svarbus.

Continue reading