Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE jaunimo taryba susitiko su Vilniaus r. savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Šiandien Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE jaunimo taryba susitiko su Vilniaus r. savivaldybės jaunimo reikalų taryba aptarti bendradarbiavimo perspektyvas jaunimo politikos srityje.

Susitikimo metu abiejų tarybų nariai prisistatė ir pristatė savo vaidmenis užimamose pareigose, diskutuota apie bendrus sąlyčio taškus, kuriais tapo: abipusė informacijos sklaida vidiniais tarybų komunikacijos kanalais, dalijimasis profesine patirtimi ir tarybų bendradarbiavimas organizuojant renginius jaunimo politikos srityje.

Diskutuota ir apie neseniai startavusį nacionalinį projektą JUNGTYS, kuriuo siekiama mažinti neaktyvių jaunų žmonių (toliau – NEET) skaičių tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais (toliau – MGT) jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones, siekiant padėti jaunuoliams įsitraukti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą, ir (ar) savanorišką veiklą, užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

Vilniaus r. savivaldybėje šį projektą įgyvendina VšĮ „Ne imti, bet duoti“ Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE jaunimo darbuotojai–atvejo koordinatoriai.

Daugiau apie projektą: https://nibd.lt/jungtys/