2019 metams baigiantis…

sausainiai-30

„Ne imti, bet duoti“ bendruomenė prieš keletą savaičių šventė 14-ąjį gimtadienį. 2005 m. veiklą pradėjome su Vilniaus vaikų globos namais. Savanoriai reguliariai bendravo su vaikais ir organizavo jiems renginius. 2008 metais pasikeitė mūsų veiklos tikslai ir partnerių skaičius ėmė augti.

Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje turime 12 partnerių – savanorius priimančių organizacijų, į kurias siunčiame savanorius. 2019 m. ir toliau keliaujame mūsų tikslo link – prisidėti prie tvarios visuomenės ir aplinkos kūrimo skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą, orientuotą į jaunuolius, ypač į patiriančius socialinę atskirtį, esančius iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, netekusius tėvų globos. Tam įgyvendinti šiemet turime 75 aktyvius savanorius, kurie kiekvieną savaitę susitinka su jaunuoliais, padeda jiems mokytis, moko kurti lygiavertį santykį, mokytis iš patirties, savarankiškumo ir atsakomybės.

Siekdami gerinti savanoriškos veiklos kokybę ir individualų savanorių ugdymąsi, 2019 m. suorganizavome įvadinius savanorių mokymus, 9 kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimus bei daugybę individualių konsultacijų.

2019 m. aktyviai dalyvavome išoriniuose renginiuose ir pristatėme mūsų veiklą visuomenei. Mus galėjote matyti:

  • 2019-04 – Akcijoje „Darom 2019“
  • 2019-06 – „Citadelė Kauno maratone“
  • 2019-08 – „Laisvės piknike“
  • 2019-09 – Vilniaus universiteto bendruomenės vakaro renginyje
  • 2019-11 – Vilniaus kolegijos organizuotame renginyje studentams „Savanorystė, kuri įkvepia“

Taip pat organizavome nemažai vidinių renginių. Įvyko 25-ios savanorių ir jaunuolių laisvalaikio veiklos, kurių metu jie kūrė lygiavertį santykį, bendravo neformalioje veikloje, turiningai ir prasmingai leido laisvalaikį: čiuožinėjo ant ledo, varžėsi protmūšiuose, gamino picas, madas demonstravo „Drabužių piknike“, kepė Kalėdomis kvepiančius sausainius, šokinėjo batutų parke, lankėsi kine ir teatre.

Mūsų komandos lyderiai kėlė kvalifikaciją 21 kartą dalyvaudami išoriniuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ar kitokio pobūdžio mokymuose, skirtuose kompetencijų tobulinimui ir įgūdžių ugdymui, profesiniam tobulėjimui, kokybiškos organizacijos veiklos ir sklandaus bei kryptingo darbo su jaunuoliais ir savanoriais užtikrinimui.

Daugiau informacijos apie nuveiktus darbus rasite veiklos ataskaitoje ir apie sekančių metu planuojamas veiklas – ateinančių metų veiklos plane.

Taigi, šie metai mums buvo turiningi, prasmingi, kupini gerų emocijų ir išgyvenimų. Dėkojame savanoriams,  partneriams ir rėmėjams už galimybę mūsų bendruomenei ir visai organizacijai tobulėti bei augti drauge! <3