Susitikimų su jaunimu ciklas „Pamoka kitaip“

2022.04.11 atviroje jaunimo erdvėje prasidėjo susitikimų su jaunimu ciklas „Pamoka kitaip“. Šio susitikimų ciklo tikslas – atliepti emocinius, socialinius ir fizinius jaunimo poreikius taikant neformaliojo ugdymo principus ir atvirojo darbo su jaunimu metodus. Susitikimų metu siekiama sukurti saugią erdvę, kurioje jaunuoliai gali būti savimi, dalintis gyvenimo patirtimi, eksperimentuoti nebijant klysti ir pripažinti savo klaidas.

Pirmųjų susitikimų metu su jaunuoliais paliestos tikėjimo, savanorystės, savivertės temos. Siekiama, kad tokie susitikimai taptų kryptinga veikla, kurios metu, ugdant jaunimo asmenines, socialines ir pilietines kompetencijas bei asmeninio mokymosi įgūdžius, bus siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, gebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti asmeninius iššūkius ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.
Dėkojame Vaidotų parapijai už suteiktą galimybę naudotis parapijos namų patalpomis ir taip kurti bendrystę su Vilniaus rajono savivaldybės jaunimu.