Praūžė dviejų dienų išvažiuojamieji savanorius priimančių organizacijų mokymai

Rugpjūčio 20-21 dienomis įvyko savanorius priimančių organizacijų tutorių mokymai, kurių metu dalyviai ugdė asmenines kompetencijas, įgūdžius ir žinias savanorystės temoje. Mokymus vedė Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė, knygos „Darbas su savanoriais pagrindai“ autorė bei savanorystės konsultantė dr. Neringa Kurapkaitienė.

Mokymų metu per teorinius ir praktinius užsiėmimus buvo paliestos savanorių motyvacijos, krizių ir problemų su savanoriais temos, organizacijų stiprybių išgryninimas, keliami lūkesčiai savanoriams, jų pasiryžimas integruoti savanorius darbo vietoje, savanorio darbo užduočių planavimas, organizavimas, stebėjimas ir vertinimas, artimiausi žingsniai kokybiškos savanorystės link.

Mokymus finansavo Europos socialinio fondo agentūra.